Reklama

MILKPOL (MLP): Raport miesięczny Milkpol SA za grudzień 2015 roku

Zarząd „Milkpol” SA z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2015 roku.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych „Milkpol” SA:

W grudniu 2015 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych „Milkpol” SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez „Milkpol” SA, w grudniu 2015 roku spadła, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2014, o 1,8%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2014 wzrosła o 4,4%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w grudniu 2015 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2014, zmalała o 2,6%.

W związku z realizacją działań mających na celu zwiększenie wielkości oraz dywersyfikację kanałów sprzedaży wyrobów Spółki, w dniu 12 grudnia 2015 roku Spółka otworzyła w Łodzi drugi sklep firmowy pod nazwą „Delikatesy Nabiałowe”, w lokalu podnajętym, w ramach prowadzonej współpracy, od renomowanej spółki z branży wędliniarskiej z siedzibą w województwie łódzkim. W grudniu 2015 roku Spółka realizowała ponadstandardowe działania marketingowe i promocyjne Spółki (m.in. sponsorowanie branżowych i tematycznych programów telewizyjnych w telewizji ogólnopolskiej). Wskazane działania mogą w przyszłości mieć ewentualny wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę.

W grudniu 2015 roku Spółka została nagrodzona tytułem i certyfikatem „Platynowy Laur – Przedsiębiorstwo Fair Play 2015”, co może mieć wpływ na postrzeganie Spółki i może mieć ewentualny, pośredni wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W grudniu 2015 roku: (i) Rada Nadzorcza Spółki, mocą Uchwały Nr 1/5/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku wybrała biegłego rewidenta w osobie Pani Barbary Kumor, wpisanej do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez KIBR pod numerem 2051, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; (ii) Zarząd Spółki zawarł z Kancelarią Biegłych Rewidentów Barbara Kumor i Wspólnicy Spółka z o.o. w Łodzi (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 4009) umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, sporządzanego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.


III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2015 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, jeden raport EBI:

(1) raport bieżący EBI Nr 22/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za listopad 2015 roku,

W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2015 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego raportu ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W grudniu 2015 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.


V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W styczniu 2016 roku Spółka, działając w oparciu o postanowienia § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, opublikowała raport bieżący EBI Nr 1/2016 określający stałe daty przekazywania raportów okresowych „Milkpol” SA w 2016 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca stycznia 2016 roku miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksandra Świerczyńska - Prezes Zarządu
Magdalena Gałwa - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »