MILKPOL (MLP): Raport miesięczny Milkpol SA za kwiecień 2012 roku. - raport 8

Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2012 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA:

W kwietniu 2012 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez "Milkpol" SA, w kwietniu 2012 roku zmalała, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2011, o 7,3%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2011 wzrosła o 9,2%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w kwietniu 2012 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2011, zmalała o 3,3%.

Reklama

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

Ponadto, na mocy Porozumienia z dnia 9 maja 2012 roku, zawartego przez Spółkę z DFP Doradztwo Finansowe SA z siedzibą w Łodzi (tj. w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, a do dnia publikacji niniejszego raportu miesięcznego), strony tego Porozumienia postanowiły rozwiązać, z mocą obowiązującą od dnia 8 maja 2012 roku, łączącą je umowę o pełnienie przez DFP Doradztwo Finansowe SA na rzecz Spółki funkcji Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Porozumienie o rozwiązaniu przedmiotowej umowy zostało zawarte w związku z Decyzją Nr 72/2012 Dyrektora Działu Rozwoju Rynku Giełdy z dnia 8 maja 2012 roku, na mocy której Dyrektor Działu Rozwoju Rynku, działając na podstawie § 18 ust. 14 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz z upoważnienia Zarządu Giełdy wyrażonego Uchwałą Nr 1486/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku, postanowił, po ponownym rozpoznaniu sprawy, utrzymać w mocy Decyzję Nr 62/2012 Dyrektora Działu Rozwoju Rynku z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect spółki DFP Doradztwo Finansowe SA. Z uwagi na postanowienia § 18 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, który przewiduje, że umowa z Autoryzowanym Doradcą powinna przewidywać wykonywanie przez niego obowiązków przez okres co najmniej jednego roku od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych danego emitenta w alternatywnym systemie obrotu, a akcje Spółki są przedmiotem obrotu począwszy od dnia 14 listopada 2008 roku - Spółka nie zamierza zawierać umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy z nowym podmiotem.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, jeden Raport EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 6/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za marzec 2012 roku.

W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2012 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego Raportu ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W kwietniu 2012 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z prywatnej emisji Akcji serii C Spółki.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Na dzień 15 maja 2012 roku planowana jest publikacja Raportu Okresowego - Raportu Kwartalnego Spółki za I kwartał 2012 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca maja 2012 roku, poza w/w, miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Niedziałek - Prezes Zarządu
Aleksandra Świerczyńska - Wiceprezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: kwiecień | MILKPOL | HOTBLOK
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »