Reklama

MILKPOL (MLP): Raport miesięczny Milkpol SA za kwiecień 2016 roku - raport 9

Zarząd „Milkpol” SA z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2016 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych „Milkpol” SA:

W kwietniu 2016 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych „Milkpol” SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez „Milkpol” SA, w kwietniu 2016 roku zmalała, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2015, o 4,6%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2015 wzrosła o 11,5%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w kwietniu 2016 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2015, wzrosła o 0,7%.

Reklama

W dniu 27 kwietnia 2016 roku Spółka zbyła niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Spółki, położoną w Częstochowie, za cenę w kwocie brutto wynoszącej 442.800,00 zł, przy czym nabywca zobowiązał się zapłacić Spółce tytułem ceny sprzedaży kwotę brutto 442.800,00 zł na rachunek bankowy Spółki w następujących ratach i terminach: (i) kwotę brutto 200.000,00 zł w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 roku, (ii) kwotę brutto 242.800,00 zł w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 roku. Spółka uznała umowę zbycia przedmiotowej nieruchomości za istotną z uwagi na jej potencjalny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki. W wyniku zawarcia przedmiotowej umowy, w ocenie Spółki nastąpi poprawa stanu jej środków obrotowych, które mogą zostać przeznaczone na bieżącą działalność Spółki, w tym. m.in. na bieżące inwestycje Spółki mające na celu modernizację zakładu produkcyjnego, a to w celu optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie Spółka przekazała do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 7/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku.

W dniu 2 maja 2016 roku, tj. w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, Spółka w dniu 2 maja 2016 roku Spółka opublikowała raport okresowy – jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku (wraz z danymi porównywalnymi). Powyższe może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W kwietniu 2016 roku nie wystąpiły istotne wydarzenia korporacyjne dotyczące Spółki.


III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2016 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, dwa raporty EBI:

(1) raport bieżący EBI Nr 6/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za marzec 2016 roku,

(2) raport bieżący EBI Nr 7/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Zbycie nieruchomości wskutek zawarcia istotnej umowy.

W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2016 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego raportu ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W kwietniu 2016 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.


V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Zgodnie z harmonogramem zawartym w treści raportu bieżącego EBI Nr 1/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku (Daty przekazywania raportów okresowych Milkpol SA w 2016 roku):

(-) w dniu 2 maja 2016 roku Spółka opublikowała raport okresowy – jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku (wraz z danymi porównywalnymi),

(-) na dzień 16 maja 2016 roku planowana jest publikacja raportu okresowego – jednostkowego raportu kwartalnego Spółki za I kwartał 2015 roku, wraz z danymi porównywalnymi.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca maja 2015 roku miały mieć miejsce inne, poza w/w, wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksandra Świerczyńska - Prezes Zarządu
Magdalena Gałwa - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »