MILKPOL (MLP): Raport miesięczny Milkpol SA za lipiec 2012 roku. - raport 19

Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 2012 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA:

W lipcu 2012 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez "Milkpol" SA, w lipcu 2012 roku zmalała, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2011, o 9,3%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2011 wzrosła o 1,4%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w lipcu 2012 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2011, zmalała o 9,1%.

Reklama

W związku z decyzją (Uchwała Nr 6/06/2012) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2012 roku (treść wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z informacją o wynikach głosowania została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu Bieżącego EBI Nr 16/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku), o przeznaczeniu zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2011, w łącznej kwocie 438.612,91 zł, w części, tj. w kwocie 83.007,91 zł na kapitał zapasowy Spółki, a w pozostałej części, tj. w kwocie 355.605,00 zł na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki (tj. w wysokości 0,03 zł na jedną akcję) i ustaleniem na dzień 10 lipca 2012 roku dnia dywidendy (dzień "D"), tj. dnia, według którego ustalono listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień ustalenia praw do dywidendy) - w dniu 24 lipca 2012 roku przypadał dzień wypłaty dywidendy (dzień "W"). Stosowną informację w tym przedmiocie Spółka przekazała do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 17/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w lipcu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, jeden Raport EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 18/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za czerwiec 2012 roku.

W okresie sprawozdawczym (tj. w lipcu 2012 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego Raportu ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W lipcu 2012 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Na dzień 14 sierpnia 2012 roku planowana jest publikacja raportu okresowego - raportu kwartalnego Spółki za II kwartał 2012 roku (wraz z danymi porównywalnymi), przedstawiającego również dane finansowe narastająco, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku (wraz z danymi porównywalnymi).

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca sierpnia 2012 roku, poza w/w, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Niedziałek - Prezes Zarządu
Aleksandra Świerczyńska - Wiceprezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »