Reklama

MILKPOL (MLP): Raport miesięczny Milkpol SA za m-c czerwiec 2021 roku - raport 15/2021

Zarząd Milkpol SA z siedzibą w Czarnocinie (Spółka) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2021 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA:

W czerwcu 2021 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez Milkpol SA, w czerwcu 2021 roku wzrosła o 20% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłorocznego, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2020 spadła o 4,5%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w czerwcu 2021 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2020, spadła o 0,1%.

Reklama

Powyższe może mieć wpływ na postrzeganie Spółki na rynku, a także ewentualnie w sposób pośredni na uzyskiwane przez nią wyniki finansowe.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W dniu 25 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Treść wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z informacją o wynikach głosowania została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 12/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku.

Przedmiotem obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było: (i) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, (ii) podjęcie decyzji w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020, a także (iii) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku oraz (iv) powołanie członków Zarządu Spółki nowej kadencji.

Poza wskazanym wydarzeniem w czerwcu 2021 roku nie wystąpiły istotne wydarzenia korporacyjne dotyczące Spółki.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2021 roku) Spółka opublikowała za pośrednictwem systemu EBI 4 (cztery) raporty EBI, tj.:

(-) raport bieżący EBI Nr 11/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku – Raport miesięczny Milkpol SA za m-c maj 2021 roku,

(-) raport bieżący EBI Nr 12/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku – Treść uchwał (wraz z wynikami głosowania) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA z dnia 25 czerwca 2021 roku,

(-) raport bieżący EBI Nr 13/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku – Powołanie w skład Zarządu Milkpol SA członków na nową kadencję,

(-) raport bieżący EBI Nr 14/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku – Życiorysy członków Zarządu Milkpol SA powołanych na nową kadencję.

W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2021 roku) Spółka opublikowała za pośrednictwem systemu ESPI 1 (jeden) raport, tj.:

(-) raport ESPI Nr 2/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.infostrefa.com.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W czerwcu 2021 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.

V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca lipca 2021 roku miały mieć miejsce wydarzenia, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksandra Świerczyńska - Prezes Zarządu
Magdalena Gałwa - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »