Reklama

MILKPOL (MLP): Raport miesięczny Milkpol SA za m-c kwiecień 2018 roku - raport 11

Zarząd Milkpol SA z siedzibą w Czarnocinie (Spółka) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2018 roku.

Reklama

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA:

W kwietniu 2018 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez Milkpol SA, w kwietniu 2018 roku pozostała na poziomie z ubiegłego roku, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2017 zmalała o 2,8%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w kwietniu 2018 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2017, zmalała o 5,5%.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W kwietniu 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki wpisu polegającego na wykreśleniu Pani Elżbiety Tabor z funkcji prokurenta samoistnego Spółki (sygnatura sprawy LD.XX Ns-REJ.KRS/001957/18/417).

Poza powyższym nie wystąpiły inne istotne wydarzenia korporacyjne dotyczące Spółki.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2018 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, 2 (dwa) raporty EBI, tj.:

(-) raport bieżący EBI Nr 7/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku – Raport miesięczny Milkpol SA za

m-c marzec 2017 roku,

(-) raport bieżący EBI Nr 8/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku – Postanowienie Sądu o wykreśleniu z KRS prokury samoistnej.

W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2018 roku) Spółka nie publikowała raportów za pośrednictwem systemu ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.infostrefa.com.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W kwietniu 2018 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.

V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W maju 2018 roku przypadać będą daty publikacji następujących raportów okresowych:

(-) Jednostkowy raport roczny za 2017 rok - w dniu 8 maja 2018 roku,

(-) Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - w dniu 14 maja 2018 roku,

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca maja 2018 roku miały mieć miejsce inne wydarzenia, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksandra Świerczyńska - Prezes Zarządu
Magdalena Gałwa - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »