MILKPOL (MLP): Raport miesięczny Milkpol SA za m-c lipiec 2018 roku - raport 17

Zarząd Milkpol SA z siedzibą w Czarnocinie (Spółka) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 2018 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA:

W lipcu 2018 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez Milkpol SA, w lipcu 2018 roku spadła o 2,4% w stosunku do ubiegłego roku, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2017 zmalała o 3,1%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w lipcu 2018 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2017, zmalała o 2,7%.

Reklama

W lipcu 2018 roku Spółka, w ramach podjętych planowanych działań mających na celu m.in. optymalizację kosztów finansowych, poprawę jakości świadczonych na rzecz Spółki usług oraz uzyskanie możliwości długoterminowego stabilnego finansowania, podjęła decyzję o zmianie wiodącej instytucji finansowej dedykowanej do kompleksowej obsługi Spółki w zakresie usług bankowych. Wiodącym bankiem Spółki została Powszechna Kasa Opieki Bank Państwowy SA (dalej PKO BP SA). Dotychczas był to Alior Bank SA. W wyniku przeniesienia w lipcu 2018 roku obsługi bankowej do PKO BP SA nastąpiło również przeniesienie posiadanego przez Spółkę finansowania w rachunku bieżącym (kredytu obrotowego). W ramach swojej całościowej oferty PKO BP SA zwiększył Spółce dotychczasowy limit kredytu o 200 tys. zł, który obecnie wynosi 1.000 tys. zł (dotychczasowy kredyt w rachunku bieżącym przyznany przez Alior Bank SA wynosił 800 tys. zł). Bank PKO PB SA udzielił także Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 614 tys. zł, który wraz ze wsparciem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa („ARMIR”) w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” zostanie przeznaczony przez Spółkę na finansowanie zakupu wyposażenia kotłowni, zespołu sprężarkowego, instalacji do wytwarzania wody lodowej wraz z osprzętem, urządzeń chłodniczych, magazynu stacji uzdatniania wody, zespołu mierników wody z przetwornikami oraz pompy ciepła. Wykorzystanie w/w kredytu inwestycyjnego następować będzie w transzach. Proces ten będzie ściśle skorelowany z realizacją wskazanej wyżej planowanej operacji o zakresie rzeczowo-finansowym, która powinna przyczynić się do modernizacji zakładu przetwórstwa mleka, co docelowo powinno skutkować zwiększeniem efektywności produkcji.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W lipcu 2018 roku nie wystąpiły inne istotne wydarzenia korporacyjne dotyczące Spółki.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w lipcu 2018 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, 1 (jeden) raport EBI:

(1) raport bieżący EBI Nr 15/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za czerwiec 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym (tj. w lipcu 2018 roku) Spółka nie publikowała raportów za pośrednictwem systemu ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.infostrefa.com.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W lipcu 2018 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących

z emisji akcji Spółki.

V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca sierpnia 2018 roku miały mieć miejsce inne wydarzenia, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksandra Świerczyńska - Prezes Zarządu
Magdalena Gałwa - Wiceprezes Zarządu

GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »