Reklama

MILKPOL (MLP): Raport miesięczny Milkpol SA za m-c maj 2019 roku - raport 11

Zarząd Milkpol SA z siedzibą w Czarnocinie (Spółka) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2019 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA:

W maju 2019 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez Milkpol SA, w maju 2019 roku wzrosła o 6,5% w stosunku do ubiegłego roku, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2018 wzrosła o 1,2%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w maju 2019 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2018, wzrosła o 10,9%.

Reklama

Powyższe może mieć wpływ na postrzeganie Spółki na rynku, a także ewentualnie w sposób pośredni na uzyskiwane przez nią wyniki finansowe.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W maju 2019 roku nie wystąpiły inne istotne wydarzenia korporacyjne dotyczące Spółki.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2019 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, 4 (cztery) raporty EBI, tj.:

(-) raport bieżący EBI Nr 7/2019 z dnia 8 maja 2019 roku – Raport roczny Milkpol SA za

2018 rok;

(-) raport bieżący EBI Nr 8/2019 z dnia 14 maja 2019 roku – Raport miesięczny Milkpol SA za

m-c kwiecień 2019 roku;

(-) raport bieżący EBI Nr 9/2019 z dnia 14 maja 2019 roku – Raport kwartalny Milkpol SA za

I kwartał 2019 roku;

(-) raport bieżący EBI Nr 10/2019 z dnia 24 maja 2019 roku – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.

W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2019 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, 2 (dwa) raporty ESPI, tj.:

(-) raport ESPI Nr 1/2019 z dnia 15 maja 2019 roku – Informacja o rozliczeniu pomocy finansowej przyznanej Spółce przez ARiMR;

(-) raport ESPI Nr 2/2019 z dnia 24 maja 2019 roku – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.infostrefa.com.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W maju 2019 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących

z emisji akcji Spółki.

V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Zarząd Spółki zwołał na dzień 19 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, co nastąpiło w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 24 maja 2019 roku, a także w drodze raportów bieżących z dnia 24 maja 2019 roku: raportu EBI Nr 10/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA oraz raportu ESPI Nr 2/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA. Przedmiotem obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie w szczególności: (i) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, (ii) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku, (iii) decyzja w sprawie sposobu pokrycia straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018, a także (iv) powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. Dzień rejestracji uczestnictwa w przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypadał na szesnaście dni przed datą tego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 3 czerwca 2019 roku.

Poza wskazanymi, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca czerwca 2019 roku miały mieć miejsce inne wydarzenia, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksandra Świerczyńska - Prezes Zarządu
Magdalena Gałwa - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »