Reklama

MILKPOL (MLP): Raport miesięczny Milkpol SA za maj 2011 roku. - raport 14

Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2011 roku.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA:

W maju 2011 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez "Milkpol" SA, w maju 2011 roku wzrosła, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku ubiegłego 2010, o 24%, przy czym nie zaobserwowano spadku ilości skupowanego mleka surowego w stosunku do analogicznego okresu roku 2010; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w maju 2011 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2010, wzrosła o 1,5%.

W maju 2011 roku Spółka opublikowała dwa raporty okresowe: (1) w dniu 6 maja 2011 roku: Raport Okresowy - Raport Roczny Spółki za 2010 rok, tj. za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r., wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni (2009) oraz (2) w dniu 13 maja 2011 roku: Raport Okresowy - Raport Kwartalny Spółki za I kwartał 2011 roku, których publikacja może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

W maju 2011 roku Spółka kontynuowała reklamę mobilną na autobusach komunikacji miejskiej w Łodzi. Ponadto, na przełomie maja i czerwca 2011 roku Spółka przeprowadziła kampanię reklamową w Radio Złote Przeboje. Prowadzone działania marketingowe mogą mieć wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć Raportów Bieżących EBI:

(1) Raport Bieżący (raport okresowy) EBI Nr 7/2011 z dnia 6 maja 2011 roku, Raport Okresowy Roczny "MILKPOL" Spółki Akcyjnej za 2010 rok,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 8/2011 z dnia 13 maja 2011 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za kwiecień 2011 roku,

(3) Raport Bieżący (raport okresowy) EBI Nr 9/2011 z dnia 13 maja 2011 roku, Raport kwartalny Milkpol SA za I kwartał 2011 roku,

(4) Raport Bieżący EBI Nr 10/2011 z dnia 13 maja 2011 roku, Wniosek Zarządu Spółki o wypłatę dywidendy za rok 2010,

(5) Raport Bieżący EBI Nr 11/2011 z dnia 13 maja 2011 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.

W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2011 roku) Spółka przekazała do publicznej wiadomości dwa Raporty Bieżące ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 3/2011 z dnia 13 maja 2011 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA,

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 4/2011 z dnia 23 maja 2011 roku, Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki przez członka Zarządu Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W maju 2011 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z prywatnej emisji Akcji serii C Spółki.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Mocą postanowień Uchwały Nr 6/06/2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2011 roku, postanowiło przeznaczyć zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2010, w łącznej kwocie 1.194.498,50 zł, w części, tj. w kwocie 364.753,50 zł na kapitał zapasowy Spółki, a w pozostałej części, tj. w kwocie 829.745 zł na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki (tj. w wysokości 0,07 zł na jedną akcję). W tym zakresie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło m.in., że dzień dywidendy (dzień "D"), tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień ustalenia praw do dywidendy), przypadał będzie w dniu 30 czerwca 2011 roku. Liczba akcji objętych dywidendą to 11.853.500 sztuk akcji; jako dzień wypłaty dywidendy (dzień "W") ustalono dzień 15 lipca 2011 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca czerwca 2011 roku miały miejsce inne, poza wyżej wymienionymi, wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Niedziałek - Prezes Zarządu
Grażyna Świerczyńska - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »