Reklama

MILKPOL (MLP): Raport miesięczny Milkpol SA za maj 2016 roku - raport 12

Zarząd „Milkpol” SA z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2016 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych „Milkpol” SA:

W maju 2016 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych „Milkpol” SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez „Milkpol” SA, w maju 2016 roku zmalała, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2015, o 5,6%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2015 wzrosła o 19,6%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w maju 2016 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2015, wzrosła o 8,3%.

Reklama

W związku z realizacją działań mających na celu zwiększenie wielkości oraz dywersyfikację kanałów sprzedaży wyrobów Spółki, w maju 2016 roku Spółka otworzyła w Łodzi dwa nowe sklepy firmowe, co w przyszłości noże mieć ewentualny wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę.

W miesiącu maju 2016 roku Spółka opublikowała:

(-) w dniu 2 maja 2016 roku – raport okresowy EBI Nr 8/2016 – jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku (wraz z danymi porównywalnymi),

(-) w dniu 16 maja 2016 roku – raport okresowy EBI Nr 10/2016 – jednostkowy raport kwartalny Milkpol SA za I kwartał 2016 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 marca 2016 roku (wraz z danymi porównywalnymi).

Powyższe może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W maju 2016 roku nie wystąpiły istotne wydarzenia korporacyjne dotyczące Spółki.


III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2016 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty EBI:

(1) raport okresowy EBI Nr 8/2016 z dnia 2 maja 2016 roku, Raport roczny Milkpol SA za 2015 rok,

(2) raport bieżący EBI Nr 9/2016 z dnia 13 maja 2016 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za kwiecień 2016 roku,

(3) raport okresowy EBI Nr 10/2016 z dnia 16 maja 2016 roku, Raport kwartalny Milkpol SA za I kwartał 2016 roku,

(4) raport bieżący EBI Nr 11/2016 z dnia 20 maja 2016 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.

W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2016 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, trzy raporty ESPI:

(1) raport ESPI Nr 1/2016 z dnia 18 maja 2016 roku, Ujawnienie przez Akcjonariusza stanu posiadania akcji Spółki,

(2) raport ESPI Nr 2/2016 z dnia 20 maja 2016 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.

(3) raport ESPI Nr 3/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W maju 2016 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.


V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Zarząd Spółki zwołał na dzień 17 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, co nastąpiło w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 20 maja 2016 roku, a także w drodze raportów bieżących z dnia 20 maja 2016 roku: raportu EBI Nr 11/2016 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA” oraz raportu ESPI Nr 2/2016 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA”. Przedmiotem obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie w szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku, a także decyzja w sprawie sposobu pokrycia straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015, jak również decyzje w sprawach: (-) zmiany Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, a także (-) określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz (-) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, a to w związku z upływem w dniu 30 kwietnia 2016 roku kadencji i przypadającym w dniu 17 czerwca 2016 roku (planowany dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej) wygaśnięciem mandatów członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki. Dzień rejestracji uczestnictwa w przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypadał na szesnaście dni przed datą tego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 1 czerwca 2016 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca czerwca 2016 roku miały mieć miejsce, poza w/w, inne wydarzenia, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksandra Świerczyńska - Prezes Zarządu
Magdalena Gałwa - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »