MILKPOL (MLP): Raport miesięczny Milkpol SA za maj 2017 roku - raport 12

Zarząd „Milkpol” SA z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2017 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych „Milkpol” SA:

W maju 2017 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych „Milkpol” SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez „Milkpol” SA, w maju 2017 roku wzrosła, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2016, o 22,5%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2016 zmalała o 0,3%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w maju 2017 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2016, wzrosła o 29,8%.

Reklama

W miesiącu maju 2017 roku Spółka opublikowała:

(-) w dniu 4 maja 2017 roku – raport okresowy EBI Nr 7/2017 – jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku (wraz z danymi porównywalnymi),

(-) w dniu 15 maja 2017 roku – raport okresowy EBI Nr 9/2017 – jednostkowy raport kwartalny Spółki SA za I kwartał 2017 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku (wraz z danymi porównywalnymi).

Powyższe może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W maju 2017 roku nie wystąpiły istotne wydarzenia korporacyjne dotyczące Spółki.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2017 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, 5 (pięć) raportów EBI:

(1) raport okresowy EBI Nr 7/2017 z dnia 4 maja 2017 roku – Raport roczny Milkpol SA za 2016 rok,

(2) raport miesięczny EBI Nr 8/2017 z dnia 12 maja 2017 roku – Raport miesięczny Milkpol SA za kwiecień 2017 roku,

(3) raport okresowy EBI Nr 9/2017 z dnia 15 maja 2017 roku – Raport kwartalny Milkpol SA za I kwartał 2017 roku,

(4) raport bieżący EBI Nr 10/2017 z dnia 31 maja 2017 roku – Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 r.,

(5) raport bieżący EBI Nr 11/2017 z dnia 31 maja 2017 roku – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA.

W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2017 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, 1 (jeden) raport ESPI:

(1) raport ESPI Nr 2/2017 z dnia 31 maja 2017 roku – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.infostrefa.com.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W maju 2017 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.

V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Zarząd Spółki zwołał na dzień 26 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, co nastąpiło w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 31 maja 2017 roku, a także w drodze raportów bieżących z dnia 31 maja 2017 roku: raportu EBI Nr 11/2017 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA” oraz raportu ESPI Nr 2/2017 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA”. Przedmiotem obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie w szczególności: (i) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, (ii) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku, a także (iii) decyzja w sprawie sposobu pokrycia straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016. Dzień rejestracji uczestnictwa w przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypadał na szesnaście dni przed datą tego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 10 czerwca 2017 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca czerwca 2017 roku miały mieć miejsce, poza w/w, inne wydarzenia, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksandra Świerczyńska - Prezes Zarządu
Magdalena Gałwa - Wiceprezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »