Reklama

MILKPOL (MLP): Raport miesięczny Milkpol SA za październik 2011 roku.

Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc październik 2011 roku.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA:

W październiku 2011 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez "Milkpol" SA, w październiku 2011 roku wzrosła, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku ubiegłego 2010, o 13,3%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2010 wzrosła o 4,5%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w październiku 2011 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2010, zmalała o 3,5%.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w październiku 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, dwa Raporty Bieżące EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 20/2011 z dnia 13 października 2011 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za wrzesień 2011 roku,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 21/2011 z dnia 31 października 2011 roku, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.

W okresie sprawozdawczym (tj. w październiku 2011 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, osiem Raportów Bieżących ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 12/2011 z dnia 3 października 2011 roku, Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez członka Zarządu Spółki,

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 13/2011 z dnia 21 października 2011 roku, Ujawnienie stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariuszy,

(3) Raport Bieżący ESPI Nr 14/2011 z dnia 31 października 2011 roku, Informacja o nabyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej Spółki,

(4) Raport Bieżący ESPI Nr 15/2011 z dnia 31 października 2011 roku, Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez członka Rady Nadzorczej Spółki,

(5) Raport Bieżący ESPI Nr 16/2011 z dnia 31 października 2011 roku, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA,

(6) Raport Bieżący ESPI Nr 17/2011 z dnia 31 października 2011 roku, Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez członka Rady Nadzorczej Spółki,

(7) Raport Bieżący ESPI Nr 18/2011 z dnia 31 października 2011 roku, Ujawnienie stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza,

(8) Raport Bieżący ESPI Nr 19/2011 z dnia 31 października 2011 roku, Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W październiku 2011 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z prywatnej emisji Akcji serii C Spółki.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Na dzień 14 listopada 2011 roku planowana jest publikacja Raportu Okresowego - Raportu Kwartalnego Spółki za III kwartał 2011 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca listopada 2011 roku miały miejsce inne, poza wyżej wymienionymi, wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Niedziałek - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: PHARMENA | MILKPOL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »