Reklama

MILKPOL (MLP): Raport miesięczny Milkpol SA za sierpień 2012 roku. - raport 22

Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc sierpień 2012 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA:

W sierpniu 2012 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez "Milkpol" SA, w sierpniu 2012 roku zmalała, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2011, o 10,9%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2011 wzrosła o 0,9%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w sierpniu 2012 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2011, zmalała o 5,4%.

Reklama

W sierpniu 2012 roku Spółka (jako leasingobiorcą - korzystający) zawarła z Millennium Leasing Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie (jako leasingodawcą - finansującym) umowę leasingu operacyjnego, na mocy której Millennium Leasing Sp. z o.o. oddaje Spółce do używania i pobierania pożytków rzecz będąca przedmiotem leasingu - tj. fabrycznie nową i kompletną, automatyczną maszynę pakującą produkcji ULMA Packaging, model TFS 300 (Spółka informowała o zawarciu z Ulma Packaging Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie umowy dostawy przedmiotowej maszyny w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 10/2012 z dnia 16 maja 2012 roku). Wartość netto przedmiotu leasingu określono na kwotę 426.795,70 zł, a z tytułu zawarcia przedmiotowej umowy finansującemu (Millennium Leasing Sp. z o.o.) przysługuje od Spółki ratalne wynagrodzenie. W ocenie Zarządu Spółki realizacja finansowanej inwestycji (zakup i dostawa nowoczesnej maszyny do pakowania próżniowego twarogów oraz nowego sera Gusto) będzie miała wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie Spółka przekazała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 21/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku.

W dniu 14 sierpnia 2012 roku Spółka opublikowała raport okresowy EBI Nr 20/2012 - Raport kwartalny Milkpol SA za II kwartał 2012 roku, tj. za okres od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku, przedstawiający dane i wyniki finansowe Spółki za wskazany okres wraz z danymi narastająco za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku i danymi porównywalnymi za analogiczne okresy 2011 roku, co może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w sierpniu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, trzy Raporty EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 19/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za lipiec 2012 roku,

(2) Raport Okresowy EBI Nr 20/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku, Raport kwartalny Milkpol SA za II kwartał 2012 roku,

(3) Raport Bieżący EBI Nr 21/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku, Zawarcie umowy leasingu operacyjnego w celu sfinansowania inwestycji nabycia maszyny pakującej.

W okresie sprawozdawczym (tj. w sierpniu 2012 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego Raportu ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W sierpniu 2012 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca września 2012 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Niedziałek - Prezes Zarządu
Aleksandra Świerczyńska - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »