Reklama

PGPPOLONI (PGP): Raport miesięczny Polska Akademia Rachunkowości SA za miesiąc kwiecień 2012 roku - raport 17

Zarząd Polska Akademia Rachunkowości Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2012 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Polska Akademia Rachunkowości SA:

W dniu 13 kwietnia 2012 roku Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, Postanowienie mocą którego Sąd dokonał rejestracji i wpisu zmiany postanowień Statutu Spółki, uwzględniających zmiany wprowadzone do treści Statutu Spółki w oparciu o postanowienia uchwały Zarządu Spółki z dnia 17 lutego 2012 roku. Wprowadzone zmiany, a także jednolita treść Statutu uwzględniająca wszystkie zarejestrowane zmiany, zostały zawarte w treści załączników do Raportu Bieżącego EBI Nr 13/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku, w związku z Raportem Bieżącym EBI nr 12/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku.

Reklama

W okresie miesiąca kwietnia 2012 roku, poza w/w nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI cztery raporty bieżące EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 11/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku, Raport miesięczny Polska Akademia Rachunkowości SA za miesiąc marzec 2012 roku;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 12/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku, Rejestracja zmian w Statucie Spółki;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 13/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku, Korekta raportu bieżącego EBI Nr 12/2012 - Rejestracja zmian w Statucie Spółki;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 14/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku, Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, jeden raport bieżący ESPI:

Raport Bieżący ESPI Nr 4/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.par.edu.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych:

http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2012 roku) nie realizowano żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Zarząd Spółki informuje, iż w wyniku złożenia formalnego wniosku o zarządzenie przerwy w obradach, Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 26 kwietnia 2012 roku, jednogłośnie zarządziło przerwę w obradach do dnia 17 maja 2012 roku do godziny 10:00.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca kwietnia 2012 roku, poza w/w miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Jermalonek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »