Reklama

RODAN (ROD): Raport Miesięczny - sierpień 2010 - raport 53

Raport Miesięczny za miesiąc sierpień 2010


Zarząd RODAN SYSTEMS S.A. działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc sierpień 2010 roku:


1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych RODAN SYSTEMS S.A.:

Reklama


W ocenie Zarządu w miesiącu sierpniu 2010 r. nie wystąpiły w otoczeniu rynkowym Spółki znaczące tendencje lub zdarzenia, które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych RODAN SYSTEMS S.A


2. Zestawienie informacji opublikowanych w okresie 01-08-2010 do 31-08-2010


Komunikaty Spółki publikowane również na stronie www.rodan.pl.


Raport bieżący nr 46/2010

Treść uchwał podjętych przez WZA Spółki w dniu 03.08.2010

Zarząd RODAN SYSTEMS SA przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 3 sierpnia 2010 roku.

Załączniki:

Uchwały WZA 03_08_2010.pdf rozmiar: 152.0 kBRaport bieżący nr 47/2010

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Rodan Systems S.A. w dniu 03.08.2010

Zarząd Spółki Rodan System S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 sierpnia 2010 r. posiadających co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.


Akcjonariusz: Rodan System Sp. z o.o.

Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ-3 250 600

Udział w ogólnej liczbie głosów-28,72%

Udział w liczbie głosów na NWZ-94,58%


Akcjonariusz: Witold Jeremi Staniszkis

Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ-186 200

Udział w ogólnej liczbie głosów-1,67%

Udział w liczbie głosów na NWZ-5,41%Raport bieżący nr 48/2010

Informacja na temat wygranego przetargu

Zarząd Rodan Systems S.A. informuje, że spółka Rodan Systems wygrała przetarg nieograniczony, ogłoszony przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, którego przedmiotem jest: "Świadczenie usług konserwacji oraz modernizacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ochrony Roślin i Nasiennictwa"

Modernizowany system przetwarza dane pochodzące z wszystkich jednostek podległych Głównemu Inspektoratowi na terenie całego kraju, w tym również zlokalizowanych na przejściach granicznych. Za pośrednictwem przeglądarek internetowych korzysta z niego około dwóch tysięcy użytkowników odpowiedzialnych za prowadzenie kontroli zdrowotności roślin uprawianych w Polsce, a także importowanych, eksportowanych i przewożonych przez nasz kraj.

Wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usługi Konserwacji w wysokości 23.000 zł netto miesięcznie, płacone będzie od września 2010 do grudnia 2012, co daje łączną kwotę 644.000 zł netto w całym okresie Umowy.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Zmian określone zostało na 1.500.000 zł netto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w poszczególnych latach kształtuje się następująco rok 2010 - 500.000; rok 2011 - 500.000; rok 2012 - 500.000.

Łączna wartość Umowy wynosi 2.144.000 zł netto co daje 2.615.680 zł brutto.


Raport bieżący nr 49/2010

Raport Miesięczny za miesiąc lipiec 2010

Zarząd RODAN SYSTEMS S.A. działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 2010 roku.
Raport bieżący nr 50/2010


ZBYCIE ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI

Zarząd RODAN SYSTEMS S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 30.08.2010 od spółki RODAN SYSTEM Sp. z o.o. w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o sprzedaży przez RODAN SYSTEM Sp. z o.o. 1.580.605 akcji (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięć) Spółki za łączną cenę 2.607.998,25 zł (dwa miliony sześćset siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem zł 25/100), to jest po cenie 1,65 zł (jeden złoty sześćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję, co stanowi 14,16 % wszystkich akcji RODAN SYSTEMS S.A. Zbycie nastąpiło na podstawie ośmiu umów cywilnoprawnych zawartych poza obrotem zorganizowanym.

Jednocześnie spółka RODAN SYSTEM Sp. z o.o. zawarła z powyższymi podmiotami Umowy warunkowe odkupu 1.580.605 akcji (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięć) Spółki za łączną cenę 2.766.058,75 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt osiem zł 75/100), to jest po cenie 1,75 zł (jeden złoty siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję w terminie 6 miesięcy od daty podpisania każdej z umów.

Raport bieżący nr 51/2010


Podpisanie umów z GIORiN, NFZ Lublin i WWF Polska

Zarząd Rodan Systems S.A. informuje, że spółka Rodan Systems podpisała umowę będącą wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2010.

Wartość umowy, której przedmiotem jest "Świadczenie usług konserwacji oraz modernizacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ochrony Roślin i Nasiennictwa", wynosi 2 615 680 PLN brutto.

Ponadto, w sierpniu spółka Rodan Systems podpisała 2 umowy z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na roczną konserwację systemów opartych o platformę OfficeObjects oraz z WWF Polska - Światowym Funduszem na Rzecz Przyrody na realizację procesu obsługi faktury. Łączna wartość umów wynosi 133 004 PLN brutto.
Raport bieżący nr 52/2010


Podpisanie umowy kredytowej

Zarząd Rodan Systems S.A. informuje, że spółka Rodan Systems S.A. podpisała z BRE BANKIEM S.A. umowę kredytową na kwotę 1.286.400,00 PLN (jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych 00/100). Kredyt oprocentowany jest według stopy zmiennej 1 miesięczny WIBOR + 3,2 pkt%. Umowa zabezpieczona jest WEKSLEM in Blanco spółki i cesją płatności z Umowy z Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Środki z kredytu będą uruchamiane na zlecenie spółki pod płatności związane z umowa z Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Ciągnienia kredytu mogą mieć miejsce w całym okresie obowiązywania kredytu, którego spłata przypada na 31 stycznia 2013 roku.3. Informacje na temat realizacji celów emisji


W ramach realizacji celów emisji Spółka prowadzi rozmowy z kolejnymi partnerami handlowymi w celu rozszerzenia sieci partnerów biznesowych, w celu sprzedaży produktów z rodziny OfficeObjects na rynek komercyjny.


4. Kalendarium Inwestora od 14.09.2010 _ 14.10.2010

w terminie od połowy września do połowy października spółka nie planuje ważnych korporacyjne wydarzeń.Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect
Osoby reprezentujące spółkę:
Witold Staniszkis - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »