Reklama

AINTEL (ARN): Raport miesięczny Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za listopad 2012 r.

Zarząd Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent. Spółka) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2012 roku.

Reklama


1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.


W listopadzie br. Spółka zawarła ze spółką Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę objęcia akcji. Emitent zaoferował objęcie 1.061.250 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej 4,00 zł każda, a spółka Hyperion S.A. objęła ww. akcje w trybie subskrypcji prywatnej. Akcje zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w postaci wierzytelności, która przysługuje Hyperion S.A. od Emitenta w kwocie 4.245.000,00 zł z tytułu sprzedaży udziałów w spółce zależnej Netshops.pl Sp. z o.o.


W okresie objętym raportem Emitent zawarł ze spółką Hyperion S.A. umowę, której przedmiotem jest potrącenie wierzytelności Emitenta przysługującej od spółki Hyperion S.A. z tytułu objęcia akcji nowej emisji z wierzytelnością Hyperion S.A. przysługującą od Emitenta z tytułu zbycia udziałów spółki Netshops.pl Sp. z o.o.

Podstawowe warunki niniejszej umowy na łączną kwotę 4.245.000 zł:

a) Potrąceniu ulegają wierzytelności przysługujące Emitentowi od Hyperion S.A. zgodnie z umową objęcia nowych akcji serii C Emitenta przez spółkę Hyperion S.A. o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2012 w dniu 22 listopada 2012 roku.

b) Potrąceniu ulegają wierzytelności przysługujące Hyperion S.A. od Emitenta zgodnie z umową nabycia 100% udziałów w spółce Netshops.pl Sp. z o.o. Spółka informowała o niniejszej umowie raportem bieżącym nr 30/2012 z dnia 10 września 2012 roku.

Celem zawarcia powyższej umowy jest dokonanie wzajemnej kompensaty rozliczeń jakie powstały w relacjach obu stron.


W listopadzie br. podtrzymana została decyzja z dnia 24 września br. o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez spółkę zależną First Class S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2012/03 na zakup biletów lotniczych dla jednostek administracji państwowej.

W ramach powyższego kontraktu w grudniu br. spółka First Class S.A. podpisała 50 umów z poszczególnymi jednostkami administracji państwowej. Przedmiotem umów o łącznej wartości 70,38 mln zł brutto jest sprzedaż biletów lotniczych na połączenia zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu dla pracowników 50 jednostek administracji państwowej w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku. First Class S.A. zobowiązany będzie do całodobowej kompleksowej obsługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, przede wszystkim w wersji elektronicznej.


2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego

w okresie objętym raportem.


W okresie sprawozdawczym Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, następujące raporty:

DATA NR TREŚĆ

09-11-2012 36/2012 Raport miesięczny Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za październik 2012 r.

14-11-2012 37/2012 Raport kwartalny spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za III kwartał 2012 roku

14-11-2012 38/2012 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 listopada 2012 roku.

20-11-2012 39/2012 Informacja o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o działalności Spółki

22-11-2012 40/2012 Powołanie prokurenta Internetowych Biur Sprzedaży Netshops.pl S.A.

22-11-2012 41/2012 Zawarcie umowy objęcia nowych akcji serii C Emitenta przez spółkę Hyperion S.A.

29-11-2012 42/2012 Zawarcie umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności ze spółką Hyperion S.A.


29-11-2012 43/2012 Utrzymanie statusu oferty najkorzystniejszej złożonej przez spółkę zależną First Class S.A. w ramach przetargu rządowego o wartości ok. 67,05 mln zł brutto.W okresie sprawozdawczym Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, następujący raport:

DATA NR TREŚĆ

14-11-2012 53/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 listopada 2012 roku.Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bareja - Prezes Zarządu
Dariusz Sepioło - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »