Reklama

TAXUSFUND (TXF): Raport miesięczny Taxus Fund SA za czerwiec 2012 roku - raport 23

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2012 roku.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Taxus Fund SA:

(1) W dniu 15 czerwca 2012 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przedmiotem którego było w szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku oraz podział zysku osiągniętego w 2011 roku. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 15/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku.

(2) w dniu 28 czerwca 2012 roku Spółka powzięła wiadomość o zakwalifikowaniu Spółki do segmentu NewConnect High Liquidity Risk, tj. segmentu wyodrębnionego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("Giełda") w oparciu o postanowienia Uchwały Nr 233/2010 Zarządu Giełdy z dnia 16 marca 2010 roku (z późn. zm., w tym zmianą dokonaną na podstawie Uchwały Nr 498/2012 Zarządu Giełdy z dnia 28 maja 2010 roku).Zgodnie z treścią Komunikatu Giełdy z dnia 27 czerwca 2012 roku, Giełda dokonała okresowej weryfikacji wskaźników i warunków, o których mowa w treści wskazanej Uchwały i postanowiła zakwalifikować m.in. Taxus Fund SA do segmentu NewConnect High Liquidity Risk (łącznie, do segmentu tego zakwalifikowano 106 podmiotów).W związku z zakwalifikowaniem akcji Spółki do segmentu NewConnect High Liquidity Risk, począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do publicznej wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji (tj. począwszy od sesji notowań w dniu 2 lipca 2012 roku): (a) nazwa akcji emitenta jest oznaczona w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy oraz na stronie www.newconnect.pl, (b) akcje emitenta usuwane są z portfela indeksów. Szczegółowe informacje w tym zakresie Spółka przekazała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 22/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku. W ocenie Zarządu Spółki powyższe może mieć wpływ na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych Spółki.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, dziewięć raportów EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 14/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku, Raport miesięczny Taxus Fund SA za maj 2012 roku.

(2) Raport Bieżący EBI Nr 15/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku, Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Taxus Fund SA.

(3) Raport Bieżący EBI Nr 16/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku, Rezygnacja osoby nadzorującej (członka Rady Nadzorczej).

(4) Raport Bieżący EBI Nr 17/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku, Powołanie członków Zarządu nowej kadencji.

(5) Raport Bieżący EBI Nr 18/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku, Nieskuteczność uchwały o powołaniu Prezesa Zarządu Spółki wskutek błędu formalnego.

(6) Raport Bieżący EBI Nr 19/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku, Rezygnacja osoby nadzorującej (członka Rady Nadzorczej).

(7) Raport Bieżący EBI Nr 20/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku, Powołanie (kooptacja) nowych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

(8) Raport Bieżący EBI Nr 21/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku, Powołanie Prezesa Zarządu Spółki.

(9) Raport Bieżący EBI Nr 22/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, Zakwalifikowanie Spółki do segmentu NewConnect High Liquidity Risk.

W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI dwa raporty bieżące:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 6/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku, Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki.

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 7/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.taxusfund.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych:

http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2012 roku) nie realizowano żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca lipca 2012 roku, miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Turek - Prezes Zarządu
Jacek Krala - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »