Reklama

TAXUSFUND (TXF): Raport miesięczny Taxus Fund SA za luty 2011 roku - raport 7

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2011 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Taxus Fund SA:

(1) W dniu 14 lutego 2011 roku Spółka opublikowała Raport Okresowy EBI Nr 5/2011 - Raport kwartalny Taxus Fund SA za IV kwartał 2010 roku, tj. za okres od dnia 01.10.2010 r. do dnia 31.12.2010 r., przedstawiający dane i wyniki finansowe Spółki za wskazany okres wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego (2009), a także danymi narastająco za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego, co może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

Reklama

(2) W dniu 28 lutego 2011 roku, Spółka, na mocy umowy sprzedaży obligacji i wierzytelności odsetkowych, zbyła aktywa finansowe o znacznej wartości, w postaci obligacji zwykłych (wraz z należnymi odsetkami), których emitentem jest podmiot (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z branży deweloperskiej z siedzibą w Łodzi, za łączną cenę sprzedaży w wysokości 778.347,21 zł (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych dwadzieścia jeden groszy). Po dokonaniu rozliczenia powyższej transakcji sprzedaży w/w aktywów finansowych zysk brutto Spółki z tego tytułu zamknie się kwotą w wysokości około 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych).


W okresie sprawozdawczym poza w/w nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, trzy raporty bieżące:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 3/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku, Wybór Biegłego Rewidenta;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 4/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku, Raport miesięczny Taxus Fund SA za styczeń 2011 roku;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 5/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku, Raport kwartalny Taxus Fund SA za IV kwartał 2011 roku.

W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym 2011 roku) Spółka nie przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego raportu bieżącego.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2011 roku) nie realizowano żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Rada Nadzorcza, mocą uchwały nr 02/01/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, sporządzanego według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku i postanowiła powierzyć jego zbadanie spółce Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca marca 2011 roku, poza w/w miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Jędrzejczak - Prezes Zarządu
Anna Plaskota - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: NewConnect

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »