Reklama

TAXUSFUND (TXF): Raport miesięczny Taxus Fund SA za luty 2012 roku - raport 7

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2012 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Taxus Fund SA:


(1) W dniu 14 lutego 2012 roku Spółka opublikowała raport okresowy EBI Nr 5/2012 - Raport kwartalny Taxus Fund SA za IV kwartał 2011 roku, tj. za okres od dnia 01.10.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., przedstawiający dane i wyniki finansowe Spółki za wskazany okres wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego (2010), a także danymi narastająco za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego, co może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

Reklama

(2) W dniu 14 lutego 2012 roku, Rada Nadzorcza Spółki uchwałą Nr 02/01/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku i postanowiła powierzyć jego zbadanie spółce Biuro Biegłych Rewidentów EKO - BILANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisanej na Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 64. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z w/w Biurem Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. Spółka informowała o powyższym zdarzeniu w drodze raportu bieżącego EBI Nr 6/2012 w dniu 15 lutego 2012 roku.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły poza w/w inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem:


W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, trzy raporty EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 4/2012 z dnia 13 lutego 2012 roku, Raport miesięczny Taxus Fund SA za styczeń 2012 roku;

(2) Raport Okresowy EBI Nr 5/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku, Raport kwartalny Taxus Fund SA za IV kwartał 2011 roku;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 6/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku, Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, dwa raporty bieżące ESPI:

(1) Raport Bieżące ESPI Nr 3/2012 z dnia 2 lutego 2012 roku, Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki;

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 4/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku, Otrzymanie informacji precyzującej treść zawiadomienia złożonego przez akcjonariusza.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.taxusfund.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych:

http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:


W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2012 roku) nie realizowano żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:


Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca marca 2012 roku, miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Jędrzejczak - Prezes Zarządu
Jacek Krala - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »