Reklama

TAXUSFUND (TXF): Raport miesięczny Taxus Fund SA za styczeń 2013 roku. - raport 5

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2013 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Taxus Fund SA:

W ocenie Spółki, w styczniu 2013 roku nie wystąpiły zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki - poza zdarzeniami korporacyjnymi dotyczącymi Spółki, wskazanymi poniżej, w punkcie II. niniejszego raportu miesięcznego - które mogłyby mieć w przyszłości istotny wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

Reklama


II. Zestawienie wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2013 roku) Spółka otrzymała od Sądu Okręgowego w Łodzi, X Wydział Gospodarczy, pisemne doręczenie pozwu wraz załącznikami, wniesionego przez Pana Jarosława Turka o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Nadzorczej Spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie (pismo Sądu z dnia 4 stycznia 2013 r.). Szczegółowe informacje w przedmiocie ww. pozwu zostały opublikowane przez Spółkę w dniu 11 stycznia 2013 roku w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 1/2013.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że roszczenia zawarte w pozwie są bezprzedmiotowe oraz w związku z otrzymanym pozwem Spółka podejmie stosowne kroki procesowe.


III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty bieżące:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 1/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku, Doręczenie Spółce w trybie procesowym pozwu, o którym mowa w Raporcie Bieżącym Nr 49/2012;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 2/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku, Raport miesięczny Taxus Fund SA za grudzień 2012 roku;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 3/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku, Istotna informacja dla Akcjonariuszy;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 4/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku, Taxus Fund SA daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, dwadzieścia raportów bieżących ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 1/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku, Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki;

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 2/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku, Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki;

(3) Raport Bieżący ESPI Nr 3/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku, Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki;

(4) Raport Bieżący ESPI Nr 4/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku, Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki;

(5) Raport Bieżący ESPI Nr 5/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku, Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki;

(6) Raport Bieżący ESPI Nr 6/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku, Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki;

(7) Raport Bieżący ESPI Nr 7/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku, Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki;

(8) Raport Bieżący ESPI Nr 8/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku, Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki;

(9) Raport Bieżący ESPI Nr 9/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku, Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki;

(10) Raport Bieżący ESPI Nr 10/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku, Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki;

(11) Raport Bieżący ESPI Nr 11/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku, Informacja o zbyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki;

(12) Raport Bieżący ESPI Nr 12/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku, Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki;

(13) Raport Bieżący ESPI Nr 13/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku, Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki;

(14) Raport Bieżący ESPI Nr 14/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku, Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki;

(15) Raport Bieżący ESPI Nr 15/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku, Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki;

(16) Raport Bieżący ESPI Nr 16/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku, Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki;

(17) Raport Bieżący ESPI Nr 17/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku, Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki;

(18) Raport Bieżący ESPI Nr 18/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku, Informacja o zbyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki;

(19) Raport Bieżący ESPI Nr 19/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku, Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki;

(20) Raport Bieżący ESPI Nr 20/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku, Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.taxusfund.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2012 roku) nie realizowano żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji.


V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W dniu 14 lutego 2013 roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku, którego publikacja może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca lutego 2013 roku miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Jędrzejczak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »