Reklama

TONSILAC (TAC): Raport miesięczny Tonsil Acoustic Company SA za kwiecień 2012 roku. - raport 24

Zarząd Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2012 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Tonsil Acoustic Company SA:

(1) W dniu 1 kwietnia 2012 roku (formalnie), a w praktyce od 2 kwietnia 2012 roku Spółka podjęła decyzję o zaprzestaniu bezpośredniej działalności w zakresie produkcji głośników i zestawów głośnikowych stanowiących przedmiot działalności handlowej Spółki. Zmiana profilu prowadzonej działalności, poprzez zaprzestanie działalności produkcyjnej, spowodowana została nie dojściem do porozumienia z podmiotem udostępniającym maszyny, urządzenia i narzędzia niezbędne do produkcji w sprawie przedłużenia umowy najmu w/w środków produkcji (przedmiotowa umowa najmu wygasła z dniem 31 marca 2012 roku). Wskutek zaprzestania prowadzenia działalności produkcyjnej, w celu ograniczenia potencjalnych źródeł kosztów dla Spółki, Spółka postanowiła nie przedłużać umowy najmu hali produkcyjnej we Wrześni. Nie przedłużono również umów o pracę z pracownikami produkcyjnymi, które wygasły w dniu 31 marca 2012 roku. Jednocześnie, Spółka podjęła decyzję o kontynuowaniu działalności handlowej w zakresie sprzedaży głośników i zestawów głośnikowych. W tym celu, zawarła z podmiotem zewnętrznym, tj. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą we Wrześni, zajmującym się produkcją głośników i zestawów głośnikowych, umowę handlową, na mocy której podmiot ten zobowiązał się dostarczać Spółce głośniki i zestawy głośnikowe pod marką TONSIL, w celu dalszej ich sprzedaży i dystrybucji prowadzonej przez Spółkę, z prawem wyłączności prowadzenia przez Spółkę sprzedaży tych głośników i zestawów głośnikowych na terenie Polski południowej. Spółka informowała o powyższym zdarzeniu w drodze raportu bieżącego EBI Nr 19/2012 w dniu 2 kwietnia 2012 roku;

Reklama

(2) W dniu 10 kwietnia 2012 roku do Spółki wpłynęło pisemne oświadczenie Pana Juliana Rubeńczyka, dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki, o rezygnacji, z dniem 4 kwietnia 2012 roku, ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Spółka informowała o powyzszym zdarzeniu w drodze raportu bieżącego EBI Nr 20/2012 w dniu 10 kwietnia 2012 roku;

(3) W dniu 12 kwietnia 2012 roku Spółka powzięła informację o dokonaniu w rejestrze przedsiębiorców KRS, mocą postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 4 kwietnia 2012 roku, rejestracji i wpisu zmiany postanowień Statutu Spółki (zmiana § 17 ust. 1 i ust. 6, zmiana § 20 ust. 10, dodano pkt 16 w § 6 ust. 1, skreślono w § 17 ust. 2, w § 19 pkt 17 oraz § 29 Statutu), uwzględniających zmiany wprowadzone do treści Statutu w oparciu o postanowieniu uchwały nr 4/01/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2012 roku. Jednocześnie, na mocy w/w postanowienia z dnia 4 kwietnia 2012 roku, Sąd Rejestrowy oddalił wniosek Spółki o rejestrację i wpis zmiany § 8 i § 8a Statutu Spółki oraz nowej informacji o liczbie poszczególnych akcji i ich nowej wartości nominalnej, wynikający z uchwalonego na podstawie uchwały nr 2/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2012 roku, scalenia (połączenia) akcji Spółki.

W okresie sprawozdawczym poza w/w nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty bieżące:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 19/2012 w dniu 2 kwietnia 2012 roku, Zaprzestanie przez Spółkę działalności operacyjnej w zakresie produkcji wyrobów gotowych. Zmiana profilu działalności;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 20/2012 w dniu 10 kwietnia 2012 roku, Rezygnacja osoby nadzorującej (członka Rady Nadzorczej);

(3) Raport Bieżący EBI Nr 21/2012 w dniu 13 kwietnia 2012 roku, Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Oddalenie wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w związku ze scaleniem akcji Spółki;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 22/2012 w dniu 13 kwietnia 2012 roku, Raport miesięczny Tonsil Acoustic Company SA za marzec 2012 roku.

W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, trzy raporty bieżące:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 6/2012 w dniu 30 kwietnia 2012 roku, Informacja o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez Członka Rady Nadzorczej i osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki;

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 7/2012 w dniu 30 kwietnia 2012 roku, Ujawnienie przez akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki;

(3) Raport Bieżący ESPI Nr 8/2012 w dniu 30 kwietnia 2012 roku, Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.tonsilaudio.com), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2012 roku) nie realizowano żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W dniu 15 maja 2012 roku Spółka opublikuje raport okresowy - kwartalny za I kwartał 2012 roku, wraz z wynikami finansowymi za ten okres.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca maja 2012 roku, poza w/w miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Szkudlarek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »