Reklama

TONSILAC (TAC): Raport miesięczny Tonsil Acoustic Company SA za luty 2012 roku.

Zarząd Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2012 roku.

Reklama

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Tonsil Acoustic Company SA:

(1) W dniu 14 lutego 2012 roku Spółka opublikowała raport okresowy EBI Nr 6/2012 - Raport kwartalny Tonsil Acoustic Company SA za IV kwartał 2011 roku, tj. za okres od dnia 01.10.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., przedstawiający dane i wyniki finansowe Spółki za wskazany okres wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego (2010), a także danymi narastająco za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego, co może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

(2) W dniu 17 lutego 2012 roku, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS dokonał wpisu: (a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D; (b) zmiany postanowień Statutu Spółki uwzględniających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o emisję akcji serii D. Spółka informowała o powyższym zdarzeniu w drodze raportu bieżącego EBI Nr 11/2012 w dniu 21 lutego 2012 roku.

W okresie sprawozdawczym poza w/w nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć raportów bieżących:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 8/2012 w dniu 14 lutego 2012 roku, Raport miesięczny Tonsil Acoustic Company SA za styczeń 2012 roku;

(2) Raport Okresowy - Kwartalny EBI Nr 9/2012 w dniu 14 lutego 2012 roku, Raport kwartalny Tonsil Acoustic Company SA za IV kwartał 2011 roku;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 10/2012 w dniu 17 lutego 2012 roku, Ogłoszenie kolejnej przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść uchwały podjętej przez NWZ;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 11/2012 w dniu 21 lutego 2012 roku, rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D oraz zmian w Statucie Spółki;

(5) Raport Bieżący EBI Nr 12/2012 w dniu 24 lutego 2012 roku, Treść uchwały podjętej przez NWZ Spółki po zarządzonej przerwie w obradach.

W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, dwa raporty bieżące:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 2/2012 w dniu 20 lutego 2012 roku, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 lutego 2012 roku;

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 3/2012 w dniu 22 lutego 2012 roku, Ujawnienie przez akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.tonsilaudio.com), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2012 roku) nie realizowano żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W dniu 16 marca 2012 roku, Spółka opublikuje raport okresowy - roczny za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduj, aby w okresie miesiąca marca 2012 roku, poza w/w miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Szkudlarek - Prezes Zarzadu

Dowiedz się więcej na temat: tonsil

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »