Reklama

TONSILAC (TAC): Raport miesięczny Tonsil Acoustic Company SA za styczeń 2011 roku.

Zarząd Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2011 roku.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Tonsil Acoustic Company SA:

W dniu 27 stycznia 2011 roku Spółka zawarła z kontrahentem z siedzibą w woj. wielkopolskim (podmiot prowadzący działalność gospodarczą, m.in. w zakresie hurtowej sprzedaży artykułów przemysłowych), zwanym dalej "Hurtownią", umowę handlową, z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2011 roku, na mocy której ustalono zasady stałej współpracy w zakresie sprzedaży na rzecz Hurtowni towarów sprzedawanych przez Spółkę i dalszej odsprzedaży tych towarów prowadzonej przez Hurtownię samodzielnie oraz za pośrednictwem innych podmiotów.

Poza wyżej wymienionym, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, trzy raporty bieżące:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 1/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku, Raport miesięczny Tonsil Acoustic Company SA za grudzień 2010 roku;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 2/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku, Informacja o zawarciu znaczącej umowy handlowej;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 3/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku, Daty przekazywania raportów okresowych Spółki w 2011 roku.

W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI jeden raport bieżący;

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku, Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez Prezesa Zarządu Spółki i osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.tonsilaudio.com), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2011 roku) nie realizowano żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Zarząd Spółki opublikuje, w dniu 14 lutego 2011 roku, raport okresowy kwartalny za IV-ty kwartał 2010 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca lutego 2011 roku, miały miejsce inne poza w/w wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Włodarczyk - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: tonsil | styczeń

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »