Reklama

TONSILAC (TAC): Raport miesięczny Tonsil Acoustic Company SA za styczeń 2012 roku. - raport 8

Zarząd Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2012 roku.

Reklama

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Tonsil Acoustic Company SA:

(1) Spółka od dnia 2 stycznia 2012 roku Spółka - działająca dotychczas jako podmiot zajmujący się tworzeniem sieci dystrybucji i prowadzący sprzedaż głośników i zestawów głośnikowych wyprodukowanych przez spółkę zależną (spółkę operacyjną), tj. Tonsil Technologie Spółkę z o.o. z siedzibą we Wrześni - dokonała zmiany i rozszerzenia profilu prowadzonej działalności, co nastąpiło poprzez rozpoczęcie bezpośredniej działalności w zakresie produkcji głośników i zestawów głośnikowych stanowiących przedmiot działalności handlowej Spółki.

Spółka informowała o możliwości podjęcia (kontynuowania) działalności produkcyjnej w treści Dokumentu Informacyjnego sporządzonego na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C i E Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (punkt 4.12.1), co wynikało również z treści opublikowanego w tym Dokumencie Informacyjnym sprawozdania zarządu Tonsil Technologie Sp. z o.o. z działalności tej spółki za okres od 24.02.2009 r. do 31.12.2009 r.

Rozszerzenie profilu prowadzonej działalności zostało dokonane, począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku, m.in. poprzez zatrudnienie grupy wyspecjalizowanych pracowników produkcyjnych oraz najem środków produkcji i ma na celu przede wszystkim zwiększenie kontroli nad prowadzoną działalnością produkcyjną i ograniczenie kosztów działalności produkcyjnej prowadzonej dotychczas przez spółkę zależną, tj. Tonsil Technologie Sp. z o.o., co miało związek m.in. z pogorszeniem wyników finansowych Tonsil Technologie Sp. z o.o. Spółka informowała o powyższym zdarzeniu w drodze raportu bieżącego EBI Nr 1/2012 w dniu 2 stycznia 2012 roku;

(2) W dniu 5 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki, podjęła następujące uchwały: (a) uchwałę w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki - ustalając, że liczba osób wchodzących w skład Zarządu Spółki, począwszy od dnia 5 stycznia 2012 roku wynosi dwie osoby; (b) uchwałę o powołaniu z dniem 5 stycznia 2012 roku Pana Marka Piechoty do Zarządu Spółki, na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Szersze informacje dotyczące nowego członka zarządu, spółka opublikowała w raporcie bieżącym EBI Nr 2/2012 w dniu 5 stycznia 2012 roku;

(3) W dniu 18 stycznia 2012 roku, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi postanowieniem na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i wpisu: (a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w drodze emisji akcji serii F; oraz (b) zmiany postanowień Ststutu Spółki uwzględniających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o emisję akcji serii F. Spółka informowała o powyższym zdarzeniu w drodze raportu bieżącego EBI Nr 5/2012 w dniu 25 stycznia 2012 roku;

(4) W dniu 25 stycznia 2012 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, do dnia 17 lutego 2012 roku, do godziny 14:00. Powodem zarządzenia przerwy w obradach było niezarejestrowanie przez właściwy Sąd rejestrowy do czasu otwarcia brad, zmiany Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych. Spółka opublikowała treść uchwał podjętych do momentu ogłoszenia przerwy w drodze raportu bieżącego EBI Nr 6/2012 w dniu 25 stycznia 2012 roku;


W okresie sprawozdawczym poza w/w nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, siedem raportów bieżących:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 1/2012 w dniu 2 stycznia 2012 roku, Rozpoczęcie przez Spółkę działalności operacyjnej w zakresie produkcji wyrobów gotowych;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 2/2012 w dniu 5 stycznia 2012 roku, Zwiększenie liczby członków Zarządu Spółki. Powołanie nowego członka Zarządu Spółki;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 3/2012 w dniu 12 stycznia 2012 roku, Daty przekazywania raportów okresowych Tonsil Acoustic Company SA w 2012 roku;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 4/2012 w dniu 13 stycznia 2012 roku, Raport miesięczny Tonsil Acoustic Company SA za grudzień 2011 roku;

(5) Raport Bieżący EBI Nr 5/2012 w dniu 25 stycznia 2012 roku, Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii F;

(6) Raport Bieżący EBI Nr 6/2012 w dniu 25 stycznia 2012 roku, Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ;

(7) Raport Bieżący EBI Nr 7/2012 w dniu 25 stycznia 2012 roku, Zmiana liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki. Odwołanie członka Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, jeden raport bieżący:

Raport Bieżący ESPI Nr 1/2012 w dniu 26 stycznia 2012 roku, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.tonsilaudio.com), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2012 roku) nie realizowano żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

(1) W dniu 25 stycznia 2012 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, do dnia 17 lutego 2012 roku, do godziny 14:00.

(2) W dniu 14 lutego 2012 roku, Spółka opublikuje raport okresowy - kwartalny za IV kwartał 2012 roku, wraz z danymi finansowymi za ten okres.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduj, aby w okresie miesiąca lutego 2012 roku, poza w/w miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Szkudlarek - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: tonsil | styczeń

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »