Reklama

GREENTECH (GRT_): Raport miesięczny wrzesień 2010

Zarząd Spółki INFINITY S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2010 roku. Zarazem Emitent wyjaśnia, iż opóźnienie w publikacji raportu jest wynikiem rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Pana Waldemara Kurek-Mosakowskiego i związaną z tym reorganizacją w organach Spółki.

Reklama

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta w październiku 2010 (Komentarz Zarządu).

a) W odpowiedzi na wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie wprowadzenia do notowań na GPW akcji serii N i O, który został złożony w dniu 9 sierpnia 2010 roku spółka w dniu 16.09.2010r. otrzymała pozytywną uchwałę KDPW nr 559/10 z dnia 16.09.2010r. w przedmiocie zarejestrowania akcji serii N i O

b) Raportem z dnia 15 09 2010 (31/2010) Zarząd Spółki pod firmą Infinity S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, że w dniu 14.09.2010r. powziął informację o wszczęciu przeciwko Spółce postępowania sądowego i zabezpieczającego.

W związku z powyższym Emitent dodatkowo informuje, że:

1) przedmiotem postępowania jest roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu niewykonania zobowiązania w postaci złożenia w uzgodnionym terminie dokumentu informacyjnego na potrzeby wprowadzenia akcji Spółki serii C i D do obrotu na rynku "New Connect",

2) roszczenia objęte powołanym nakazem zapłaty kwestionuje w całości jako bezzasadne. Spółka złożyła bowiem wskazany w pkt. 1) dokument informacyjny, tyle że w terminie późniejszym niż uzgodniony. Wynikało to zaś z faktu, iż w wyniku działań podjętych przez powoda zobowiązanie stało się w uzgodnionej dacie niewykonalne. Mianowicie powód zażądał wcześniej wydania dokumentów akcji, co uniemożliwiło podjęcie procedury zmierzającej do ich dematerializacji. W tej sytuacji naturalnym jest, iż Spółka nie dokonała zapłaty dochodzonych roszczeń. Nadto Spółka niezwłocznie podjęła działania zmierzające do obrony swych praw, w tym w szczególności czynności w postaci:

a) wniesienia skarg na wszystkie czynności podjęte przez komornika,

b) wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty,

c) wystąpienia z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty.

Zarazem Spółka informuje, że powyższe zdarzenia nie wpływają na zaangażowanie INFINITY S.A. w zakresie kontroli nad spółką Online Expo Sp. z o.o. a to z uwagi na zachowanie wszystkich uprawnień korporacyjnych z tytułu posiadanych 100% udziałów w tej spółce. Prace nad nowym oprogramowaniem dla Wirtualnych Targów, na którego realizację ta spółka posiada dotację PARP w wysokości około 800 000 zł. są kontynuowane.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe w systemie EBI:


• 15 09 20101 raport bieżący 31/2010 IFY Istotna informacja

• 16 09 20101 raport kwartalny 32/2010 IFY Korekta (uzupełnienie) Raportu za II Kwartał 2010 r.

• 16 09 2010 raport bieżący 33/2010 Raport miesięczny sierpień 2010


W okresie objętym niniejszym raportem spółka opublikowała w systemie ESPI następujące raporty:


• 24 09 2010 raport bieżący 4/2010, Informacja o zbyciu akcji przez Członka Rady Nadzorczej


3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

• W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.


4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.


• Do 14 listopada 2010 Spółka przekaże do wiadomości publicznej raport za miesiąc październik 2010.


Podstawa prawna:

Zasada nr 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect (Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.)


Osoby reprezentujące spółkę:
Joanna Głowacka - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: wrzesień | INFINITY | Warszawa | giełdy | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »