Reklama

BIOMAXIMA (BMX): Raport miesięczny za czerwiec 2010 r. - raport 13

Zarząd BioMaxima SA, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2010 roku:


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

Reklama


W dniu 21 czerwca 2010 r. Spółka podpisała porozumienie dotyczące zakupu 100% udziałów w spółce Polab Sp. z o.o. Wartość transakcji wyniesie 280 tys. Euro. Spółka Polab za 5 miesięcy bieżącego roku osiągnęła 1.351 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz zysk netto w wysokości 187 tys. zł. Umowa właściwa winna zostać podpisana w miesiącu sierpniu 2010 roku.

W dniu 28 czerwca 2010 r. Spółka podpisała z Bankiem BPH S.A. umowę kredytową na kwotę 1.750 tys. zł. Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie budowy budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec podstrefa Lublin. Kredyt stanowi 71,43% wartości netto planowanej inwestycji, pozostała część zostanie sfinansowana ze środków własnych Spółki. Ostateczny termin spłaty kredytu - 31 marca 2020 r.

Jednym z elementów wpływających na wynik finansowy jest utrzymujący się od miesiąca maja wysoki kurs Euro i USD. Skutkuje on jednak podnoszeniem cen przetargowych, co w dłuższej perspektywie przy spadku kursu niweluje niekorzystny wpływ różnic kursowych na zysk Spółki.

W I półroczu 2010 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 3,5 mln zł i były one wyższe o 7,56% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.


2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


Raporty bieżące opublikowane w EBI:

Rb nr 4/2010 - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki.

Rb nr 5/2010 - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań.

Rb nr 6/2010 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dla praw do akcji serii B spółki BioMaxima SA.

Rb nr 7/2010 - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima SA.

Rb nr 8/2010 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 r.

Rb nr 9/2010 - Porozumienie w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce Polab Sp. z o.o.

Rb nr 10/2010 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BioMaxima SA w dniu 24.06.2010 r.

Rb nr 11.2010 - Podpisanie umowy na kredyt inwestycyjny.

Rb nr 12/2010 - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego BioMaxima S.A.


Raporty bieżące opublikowane w ESPI:

Rb 1/2010 - Przystąpienie do systemu ESPI.

Rb 2/2010 - Zawiadomienie o posiadaniu praw do akcji BioMaxima S.A.


3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.


W czerwcu Spółka realizowała cel emisji dotyczący inwestycji w analizatory diagnostyczne. Dotychczas Spółka złożyła zamówienia u dostawców na analizatory diagnostyczne w wysokości: 210.235 USD oraz 120.400 EURO (wartość zamówień netto), z czego wartość zamówień w czerwcu 2010 r. wynosi 101.400 USD oraz 38.500 EURO. Kwota dokonanej zapłaty za zamówione analizatory wynosi łącznie 289.401,93 zł.


4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.


W dniu 30 lipca 2010 r. Spółka planuje opublikować raport kwartalny za II kwartał 2010 r.

Do dnia 14 sierpnia 2010 r. Spółka planuje opublikować kolejny raport miesięczny.


Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Henryk Lewczuk - Prezes Zarządu
Krzysztof Szlachetka - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »