Reklama

MEDIACAP (MCP): Raport miesięczny za czerwiec 2011 - raport 21

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2011.
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.


Po drastycznym spadku wydatków reklamowych w 2009, według wstępnym danych rok 2010 przyniósł umiarkowaną, jednocyfrową odbudowę koniunktury. Brak istotnego wzrostu inwestycji klientów nie oznaczał jednak zatrzymania zmian w strukturze ich wydatków: kluczową tendencją w tym zakresie był głęboki spadek na reklamę w prasie i wzrost inwestycji na reklamę online. Rok 2011 powinien przynieść łagodne przyśpieszenie wzrostu rynku (szacowane przez nas wstępnie na przedział 8-9% wzrostu wobec 2010), z planowaną dalszą poprawą koniunktury w 2012 roku, w szczególności w zakresie wydatków na marketing eventowy, odpowiadający za blisko 50% przychodów spółek MEDIACAP SA.

Reklama


W 2011 nie powinna ulec zmianie sezonowość wydatków na reklamę, które są historycznie niższe w pierwszym półroczu zaś wyższe w drugim, ze szczególnym naciskiem na Q4. Podobnie szacujemy więc sezonowy rozkład struktury przychodów w MEDIACAP SA.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w czerwcu 2011:


03.06.2011 - RB 18/2011 - Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał na ZWZA MEDIACAP SA w dniu 28.06.2011 r.

Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że otrzymał od akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o zmianę porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki publikuje porządek obrad wraz z projektami uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 roku.

Akcjonariusz zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujących punktów: 
11a. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2010.
11b. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2010.

Wniosek akcjonariusza Posella Management Limited wpłynął do Spółki w dniu 2 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
10.06.2011 - RB 19/2011 - Raport miesięczny za maj 2011

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2011.


29.06.2011 - RB 20/2011 - Uchwały podjęte na ZWZA

Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") przekazuje w załączeniu, do wiadomości publicznej treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2011 roku. Z uwagi na fakt, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecny był jeden pełnomocnik reprezentujący trzech Akcjonariuszy Spółki, Zgromadzenie zdecydowało o niepodejmowaniu uchwał w przedmiocie:
- uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej,
- wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- wyboru Komisji Wnioskowej

Podstawa prawna: Par. 4 ust. 2 pkt. 5 oraz par. 6 ust. 6 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 roku o informacjach bieżących i okresowych w Alternatywnym Systemie Obrotu.


Spółka dokonała następując publikacje w systemie ESPI w czerwcu 2011:


01.06.2011 - 5/2011 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje, że zwołuje na dzień 28 czerwca 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2011 r. o godz. 10:00, w Warszawie, przy ul. Bema 65. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie obradowało zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej,
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. Wybór Komisji Wnioskowej,
8. Zapoznanie się z opinią i Raportem Biegłego Rewidenta,
9. Zatwierdzenie sprawozdanie finansowego za rok 2010,
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
11. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010,
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w 2010 roku,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2010 roku,
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku,
15. Wolne wnioski,
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki załącza również projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.


01.06.2011 - 6/2011 - Korekta raportu bieżącego nr 4/2011 - Skup akcji własnych

Zarząd Spółki MEDIACAP SA w związku z omyłką w raporcie 4/2011 dotyczącą łącznej sumy skupionych akcji przekazuje poniżej poprawną treść komunikatu.

Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż w wyniku skupu akcji własnych MEDIACAP SA dokonało skupu 1.000 sztuk akcji własnych po średniej cenie 0,83 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,009 % wszystkich akcji Spółki. Łącznie MEDIACAP SA skupił 143.388 sztuk akcji, co stanowi 1,2788 % wszystkich akcji Spółki. Skup akcji odbył się za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA.


01.06.2011 - 7/2011 - Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał na ZWZA MEDIACAP SA w dniu 28.06.2011 r.

Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że otrzymał od akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o zmianę porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki publikuje porządek obrad wraz z projektami uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 roku.

Akcjonariusz zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujących punktów: 
11a. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2010.
11b. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2010.

Wniosek akcjonariusza Posella Management Limited wpłynął do Spółki w dniu 2 czerwca 2011 r.


14.06.2011 - 8/2011 - Skup akcji własnych

Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż w wyniku skupu akcji własnych MEDIACAP SA dokonało skupu 1.100 sztuk akcji własnych po średniej cenie 0,83 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,01% wszystkich akcji Spółki. Łącznie MEDIACAP SA skupił 143.488 sztuk akcji, co stanowi 1,2886 % wszystkich akcji Spółki. Skup akcji odbył się za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA.


14.06.2011 - 9/2011 - Nabycia akcji MEDIACAP SA przez Członka Zarządu

Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2011 otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu - Edyty Gurazdowskiej , o nabyciu 1.500 akcji Spółki, za cenę 1.170 PLN, to jest po cenie 0,78 PLN za jedną akcję. Transakcja została dokonana na sesji zwykłej na rynku New Connect.III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.


Po opublikowaniu strategii na lata 2010-2013 w czerwcu 2010, zarząd rozpoczął realizowanie zawartych w strategii działań. Po ustaleniu krótkiej listy podmiotów do potencjalnego przejęcia w Q4/2010 w styczniu prowadzone były pogłębione rozmowy z wybranymi firmami, wizyty ich siedzib i wstępne analizy przedstawionych danych finansowych. Obecnie po wewnętrznym ustaleniu optymalnych warunków transakcji trwają negocjacje z wybranymi podmiotami. W tym kontekście faktyczne przejęcie nowego podmiotu przez MEDIACAP SA planowane jest do końca Q3 2011.


Działania te w ciągu trzech lat ą doprowadzić do przeniesienia spółki na parkiet główny GPW. Spółka koncentruje się na dywersyfikacji źródeł zysków, co ma na celu zwiększenie przychodów i zmniejszenie ryzyka działalności spółki.IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 
14.07.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2011Podstawa prawna:
Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »