Reklama

ESKIMOS (ESK): RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2011 R. - raport 19

Zarząd Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornej, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z późn. zm.) "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2011 roku.


1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych - czerwiec 2011.

Reklama

W ocenie Emitenta w miesiącu objętym raportem nie zaszły szczególne, nowe zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, niż te o których spółka informowała w poprzednich raportach, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki w kolejnych okresach. W Dokumencie Informacyjnym oraz raporcie rocznym zawarte zostały między innymi takie informacje jak analiza rynku oraz ryzyka związane z otoczeniem rynkowym w jakim Emitent prowadzi działalność.


2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


Zestawienie w załączniku.


3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

O realizacji celów emisyjnych spółka informowała w poprzednich raportach.


W dniu 7 czerwca br. odbyło się ZWZA zatwierdzające roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Eskimos S.A. Stosowne informacje z treścią uchwał podjętych przez ZWZA Spółka opublikowała w formie raportów EBI i ESPI oraz zamieściła stosowne informacje na stronie internetowej (www.eskimossa.eu).


W dniu 15 czerwca br. Zarząd Eskimos S.A. informował o zawarciu z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA dwóch umów kredytowych w przedmiocie udzielenia Emitentowi kredytów obrotowych nieodnawialnych złotowych na rachunku bieżącym na kwotę łączną 10 mln zł. Obydwa kredyty obrotowe zostały udzielone na okres od 15.06.2011 r. do 31.05.2012 r. z przeznaczeniem na zakup surowca (owoców, warzyw). Warunki kredytowania w ocenie Zarządu nie odbiegają znacząco od standardowych warunków rynkowych przyjmowanych dla tego typu umów i są zbliżone do tych na jakich opierały się analogiczne umowy zawarte przez Emitenta kolejno w 2009 i 2010 roku z tą samą instytucję finansową. Wcześniej udzielone Spółce kredyty obrotowe tego typu zostały już przez Emitenta spłacone.


Ponadto w tym samym dniu, tj. 15 czerwca br. Emitent zawarł również z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA (bank) "Umowę ramową w sprawie transakcji rynku finansowego" na czas nieokreślony. Umowa określa warunki zawierania i rozliczania Transakcji dokonywanych między bankiem a spółką mających służyć zabezpieczeniu ryzyka rynkowego (kursowego, stopy procentowej, cen towarów) na które narażona jest Spółka w związku z charakterem prowadzonej działalności. Eskimos S.A. około 80% przychodów ze sprzedaży uzyskuje z działalności eksportowej w związku z tym umowa ta ma istotne znaczenie dla Spółki w kontekście przewalutowań środków pieniężnych.


W dniu 14 lipca 2011 r. wypłacona zostanie dywidenda z zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2010. Zgodnie z uchwałą 07/06/2011 i 07a/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 07.06.2011 roku do podziału między akcjonariuszy w dniu 14 lipca br. Spółka przeznaczy kwotę 413.343,94 zł (dywidenda w wysokości 0,02 zł na jedną akcję) a pozostałą część zysku w kwocie 591.356,06 zł Spółka przeznaczy na kapitał zapasowy.4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Kalendarz raportowania pozostaje zgodny z zaraportowanym w styczniu br. harmonogramem przekazywania raportów okresowych - w lipcu nie będą publikowane żadne raporty okresowe.5. Podstawa prawna:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z późn. zm.) - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


6. Osoby reprezentujące spółkę:

Stanisław Sulima - Prezes Zarządu
Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Wójcik - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »