Reklama

AVATRIX (AVT): Raport miesięczny za czerwiec 2012 r. - raport 29

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" , zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Zarząd DIGITAL AVENUE SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2012 roku.Reklama


I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportemW czerwcu 2012 r. spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI oraz ESPI następujące raporty:


1. Raport bieżący numer 5 ESPI (2012) - 04.06.2012 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A. wraz z projektami uchwał


2. Załącznik do raportu bieżącego numer 5 ESPI (2012) - 04.06.2012 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue S.A.


3. Raport bieżący numer 23 (2012) - 04.06.2012 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A. wraz z projektami uchwał


4. Załącznik do raportu bieżącego numer 23 (2012) - 04.06.2012 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue S.A.


5. Raport bieżący numer 24 (2012) - 12.06.2012 - Raport miesięczny za maj 2012 r.


6. Raport bieżący numer 25 (2012) - 15.06.2012 - Zawarcie istotnej umowy


7. Raport bieżący numer 26 (2012) - 27.06.2012 - Uzupełnienie do raportu rocznego - Informacja o stosowaniu przez spółkę zasad ładu korporacyjnego


8. Załącznik do raportu bieżącego numer 26 (2012) - 27.06.2012 - Informacja na temat stosowania zasad "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect"
II. Wydarzenia w grupie


1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.Zarząd Digital Avenue S.A. zwołał na dzień 30 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.


Podjęto uchwały w przedmiocie:


a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011;


b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;


c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej DIGITAL AVENUE w roku obrotowym 2011;


d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej DIGITAL AVENUE S.A. za rok obrotowy 2011;


e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011;


f) pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2011;


g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;


h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.


Uchwały o udzieleniu absolutorium zostały podjęte w głosowaniu tajnym, pozostałe w głosowaniu jawnym.


W głosowaniu nad uchwałą o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu oddano głosy z 4.829.725 akcji, co stanowi 40,25% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.829.725, w tym 4.829.725 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się. Prezes Zarządu nie brał udziału w tym głosowaniu.


We wszystkich innych glosowaniach oddano głosy z 5.849.932 akcji, co stanowi 48,75% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.849.932, w tym 5.849.932 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się.2. Zawarcie istotnej umowy


Zarząd Digital Avenue S.A. otrzymał podpisaną przez wspólników mniejszościowych spółki Medousa Sp. z o.o. umowę inwestycyjną datowaną na dzień 28 maja 2012 roku, która weszła w życie w momencie złożenia ostatniego z podpisów przez Strony umowy tj. dnia 15 czerwca 2012 roku.


Na mocy powołanej umowy inwestycyjnej Emitent zakupi od wspólników mniejszościowych spółki Medousa Sp. z o.o. wszystkie posiadane przez wspólników mniejszościowych udziały w spółce Medousa Sp. z o.o. tj. w łącznej ilości 2860 udziałów o wartości nominalnej 52,00 zł każdy udział, stanowiących łącznie 26,00% wszystkich udziałów Spółki.


Wspólnicy mniejszościowi za zbywane 2860 udziałów Spółki otrzymają łączną cenę w wysokości 461.500,00 zł. Płatność zostanie zrealizowana w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności Stron. W celu wykonania przez Digital Avenue zobowiązania do zapłaty ceny sprzedaży udziałów w łącznej kwocie 461.500,00 zł Emitent wyemituje 650 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda akcja oraz cenie emisyjnej 0,71 zł (siedemdziesiąt jeden groszy) za 1 akcję, czyli o łącznej wartości emisyjnej (cenie objęcia) równej 461.500,00 zł.


Realizacja postanowień w/w umowy inwestycyjnej spowoduje uzyskanie przez Emitenta 100% udziałów spółki Medousa Sp. z o.o.


Zawarcie przedmiotowej umowy stanowi następstwo realizacji strategii Emitenta, zgodnie z którą włączanie w struktury Grupy kapitałowej Emitenta kolejnych spółek gwarantuje umacnianie pozycji Emitenta na rynku i rozszerzenie portfolio ofertowego Emitenta.3. Ponad 800 tys. użytkowników Grupy Styl.fm


Jak wynika z kwietniowego raportu Megapanel PBI/Gemius, Grupa Styl.fm posiada ponad

800 000 realnych użytkowników, którzy generują prawie 18 000 000 odsłon, co daje portalowi 4,18 % zasięgu w polskim Internecie.


Źródło: raport Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2012, kategoria Styl Życia4. Ponad 1,1 mln użytkowników Fotosik.pl


W opublikowanym przez Megapanel PBI/Gemius raporcie za kwiecień 2012 Fotosik.pl zarządzany przez spółkę Medousa osiągnął w kategorii Kultura i Rozrywka następujące wyniki: ponad 1,1 mln realnych użytkowników, ponad 14 000 000 milionów odsłon, co daje ok. 5,69 % zasięg w polskim Internecie.


Źródło: raport Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2012, kategoria Kultura i Rozrywka5. Ponad 20 tysięcy fanów na Facebooku Styl.fm


W czerwcu 2012 liczba fanów serwisu Styl.fm na Facebooku przekroczyła 20 tysięcy i wynosi obecnie ponad 25 tysięcy. Duże zaangażowanie i wzrost liczby fanów to skutek publikacji zabawnych treści i organizowania konkursów związanych z pozycjonowaniem marki Styl.fm. Największy wzrost aktywności fanów odnotowany został zaraz po transmisjach meczów EURO 2012. Pomysłowe i oryginalne działania podejmowane przez specjalistów od social marketingu Styl.fm mają na celu zwiększenie popularności marki oraz wzrost odsłon i odwiedzin w serwisie. Analiza efektywności działań prowadzonych na fanpage'u pozwala na ewaluację zamieszczanych treści i podjęcie decyzji, co do przebiegu kolejnych aktywności serwisów Digital Avenue w mediach społecznościowych.6. Najlepsze zdjęcia - innowacyjna funkcjonalność w serwisie Fotosik.pl


W czerwcu w Fotosik.pl została uruchomiona innowacyjna forma prezentacji najlepszych zdjęć w serwisie. Każdy użytkownik może zgłosić dowolne zdjęcie do kategorii "Najlepszych" za pomocą opcji, która znajduje się w lewym dolnym rogu pod każdą fotografią udostępnioną w Fotosik.pl. Nowa funkcjonalność ułatwi przeglądanie fotografii i zapewni intuicyjny dostęp do najlepszych zdjęć zamieszczanych na łamach portalu.7. Konkursy i akcje promocyjne w serwisie Styl.fm


W czerwcu w serwisie Styl.fm zostały zorganizowane liczne konkursy z nagrodami w postaci książek, zestawów kosmetyków i innych upominków.

Największą popularnością wśród użytkowników cieszył się konkurs "Szaleństwo z Euro". Uczestniczki konkursu miały za zadanie opisać, w jaki sposób kibicują podczas Mistrzostw Europy 2012. Do wygrania było aż 50 zaproszeń na profesjonalny makijaż w salonach Sephora. Oprócz tego laureatki, które zdobyły miejsca na podium otrzymały palety do makijażu. Cała akcja była szeroko promowana w serwisach należących do Digital Avenue. Regularnie organizowane konkursy mają na celu zwiększenie liczby odwiedzin i lojalności czytelniczek magazynu Styl.fm oraz wzrost jego potencjału reklamowego.
III Otoczenie rynkowe, trendy1. Rozwój rynku reklam video w Internecie


Według raportu portalu Interaktywnie "Wideo w Internecie" w Polsce aż czterech na pięciu użytkowników Internetu ogląda wideo w sieci regularnie, a prawie połowa gotowa jest za to zapłacić. Jest to zatem jeden z podstawowych kanałów dostępu do materiałów zarezerwowanych jeszcze kilka lat temu dla dużego ekranu.


Wyniki te są zbieżne z wieloma innymi badaniami pokazującymi, jakie aktywności dominują w polskiej sieci. Zgodnie z prognozami ekspertów firmy "VNI Forecast" ruch w światowej sieci do końca 2016 roku wzrośnie czterokrotnie i osiągnie wartość 1, 3 zetabajta. Czynnikiem, który zdaniem specjalistów Cisco będzie miał największy wpływ na tak dynamiczny rozwój, będą właśnie publikowane w sieci materiały wideo. Według przewidywań liczba odbiorców internetowych filmów w ciągu niecałych pięciu lat niemal podwoi się z obecnych 800 milionów do 1,5 miliarda osób.


Rosnąca popularność materiałów video przyciąga reklamodawców. Interaktywność tego typu przekazów daje internetowym reklamom video przewagę nad zwykłymi spotami w telewizji. Przedstawienie produktów i usług w formie nagrania filmowego pozwala partnerom reklamowym Digital Avenue S.A. na utrzymanie zainteresowania klienta i wzrost sprzedaży.


Mając możliwość zweryfikowania oglądalności spotów, specjaliści od sprzedaży Digital Avenue mogą zweryfikować, jakie są preferencje użytkowników co do samych spotów i jakie wzbudzają zainteresowanie oraz umożliwiają poznanie rzeczywistych zainteresowań użytkowników serwisu.


Świadomość pozytywnych rezultatów, jakie przyniosły dotychczasowe kampanie video powoduje, że klienci Digital Avenue decydują się na ich zakup po raz kolejny.


*Opr. na podstawie, www.interaktywnie.com: "Wideo w Internecie", http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/raport-interaktywnie-com-wideo-w-internecie-23700.
IV Realizacja celów emisyjnychEmitent, w okresie objętym raportem, nie realizował celów emisji.
V Kalendarz inwestoraW miesiącu lipcu/sierpniu 2012 roku Emitent planuje realizację postanowień umowy inwestycyjnej, o której mowa w punkcie II.2 niniejszego raportu.


Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Emitent nie przewiduje, aby w lipcu 2012 roku miały mieć miejsce inne wydarzenia, poza wskazanym w zdaniu poprzedzającym, które mogłyby być istotne z punktu widzenia interesu inwestorów...........................................................................................................................................

Digital Avenue S.A. to grupa kapitałowa skupiająca spółki internetowe działające w sektorach: lifestyle i rozrywka. Stawia sobie za cel rozwój i zwiększanie wartości swoich przedsięwzięć poprzez dostarczanie treści, usług, rozrywki i nowych rozwiązań na portalach tematycznie związanych z szeroko pojętym stylem życia.


Digital Avenue S.A. zarządza marką - Styl.fm. Jest to grupa portali i usług internetowych skupiająca innowacyjne projekty internetowe i mobilne, wokół których budowane są wirtualne społeczności. Swoim zasięgiem obejmuje ponad 2 miliony użytkowników miesięcznie.


Portale należące do Digital Avenue S.A. są odwiedzane przez blisko 2,5 mln użytkowników, liczba odsłon wszystkich serwisów sięga ponad 40 mln miesięcznie. Grupa zarejestrowanych użytkowników portali przekroczyła już 1,3 mln osób. Digital Avenue to spółka, która jako jedna z pierwszych zadebiutowała na rynku NewConnect warszawskiej giełdy w sierpniu 2007 roku.


Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Wąsowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »