Reklama

LOYD (LYD): RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2012 R. - raport 34

Zarząd Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2012 roku.

Reklama


1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych - czerwiec 2012


Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca maja br.) wyniosła w czerwcu br. 12,4 proc. i w porównaniu do maja br. spadła o 0,2 punktu procentowego.


W analogicznym okresie ubiegłego roku (czerwiec 2011 - maj 2011) odnotowano spadek natężenia bezrobocia o 0,5 punktu (z poziomu 12,4 proc. do poziomu 11,9 proc.). Zatem wskaźnik bezrobocia w końcu czerwca br. był o 0,5 punktu procentowego wyższy niż przed rokiem.


W czerwcu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,6 do 0,2 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (o 0,6 punktu) miał miejsce w województwie zachodniopomorskim, a najsłabszy (o 0,2 punktu) w siedmiu województwach: lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, i wielkopolskim.


Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,1 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (19,2 proc.).

Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2012 roku wyniosła 1 968,1 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca maja 2012 roku spadła o 45,8 tys. osób (o 2,3 proc.).

Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (czerwiec 2011 – maj 2011) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 79,3 tys. (o 4 proc.). Zatem już trzeci miesiąc z kolei spadek liczby bezrobotnych był słabszy, niż przed rokiem.


Spadek liczby bezrobotnych w czerwcu 2012 roku miał miejsce we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy) odnotowany został w województwie:

- zachodniopomorskim - o 4,3 proc. (o 4,7 tys. osób);

- warmińsko-mazurskim - o 3,0 proc. (o 3,2 tys. osób);

- lubelskim - o 2,9 proc. (o 3,5 tys. osób).


Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że do obniżenia się bezrobocia przyczyniła się sukcesywnie zwiększająca się liczba wyłączeń z ewidencji. Przyczyny wyrejestrowań były zróżnicowane. Przede wszystkim były to: podjęcie prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, przy zbiorach owoców leśnych, itd.), jak również niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy.


Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 66,6 tys. i w porównaniu do maja 2012 roku spadła o 7,7 tys., czyli o 10,4 proc.


W czerwcu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 68,3 tys.wolnych miejsc pracy (o 8,0 tys. mniej niż w maju 2011 roku, tj. spadek o 10,5 proc. ).

(źródło: http://www.mpips.gov.pl/)


2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

a) W okresie objętym niniejszym raportem spółka opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

2012-06-28 32/2012 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki Siesta Casa Sp. z o.o.

2012-06-28 31/2012 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki Alter Interim Sp. z o.o.

2012-06-15 30/2012 RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 2012 R.

2012-06-11 29/2012 Przesunięcie raportu rocznego na 15.07.2012

2012-06-11 28/2012 Wypłata I raty odsetek od obligacji serii A Polskiego Holdingu

Rektutacyjnego S.A.

2012-06-01 27/2012 Powołanie biegłego rewidenta z Kancelarii REWIDO

2012-06-01 26/2012 Zakup udziałów w spółce Polski HR-outsourcing księgowości Sp. z o.o.

2012-06-01 25/2012 Zakup udziałów w spółce Siesta Casa Sp. z o.o.

2012-06-01 24/2012 Zakup udziałów w spółce Esterpack Holdings Limitedb) W okresie objętym niniejszym raportem spółka opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

W okresie objętym sprawozdaniem Emitent nie publikował żadnych raportów w systemie ESPI.


3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.


Zarząd spółki kontynuuje realizację polityki rozwoju zgodnie z celami określonymi w dokumencie emisyjnym. Polityka ta nie uległa zasadniczym zmianom i dalej będzie kontynuowana. O istotnych zdarzeniach w tym obszarze Zarząd informował w publikacjach przytoczonych w punkcie 2.a powyżej.


W ostatnim okresie Zarząd koncentrował się na reorganizacji Grupy Kapitałowej. Wśród czynności podjętych w tym zakresie należy wymienić:

- rozbudowę portfela usług o innowacyjne rozwiązania

- dalszą budowę sił sprzedaży, wspomagających działalność wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej (poprzez dedykowany podmiot zależny Murietta Sp. z o.o.)

- rozpoczęcie prac nad stworzeniem Centrum Usług Wspólnych w zakresie: Księgowości, IT, Kontrolingu, oraz Treasury (prace w toku), dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej PHR S.A.


4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.


Zarząd spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. informuje, że zmianie ulega termin publikacji rocznych sprawozdań finansowych spółki, jednostkowego i skonsolidowanego. Przedmiotowe sprawozdania zostaną opublikowane do dnia 15 sierpnia 2012.


Opóźnienie w publikacji sprawozdań finansowych spowodowane jest następującymi czynnikami:

1. Reorganizacją wewnętrzną działu finansów, w tym mającym obecnie miejsce przejęciem księgowości wszystkich spółek Grupy Kapitałowej przez nowo utworzoną spółkę Polski HR - Outsourcing Księgowości Sp. z o.o.

2. Wypadkami losowymi po stronie dotychczasowego dostawcy usług księgowych, które spowodowały opóźnienia w przygotowaniu prawidłowej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta.


Jednocześnie Zarząd zapewnia, iż podjęte zostały wszelkie możliwe kroki, aby badanie sprawozdań finansowych za rok 2011 przez biegłego rewidenta oraz ich publikacja przeprowadzone zostały w możliwie najkrótszym czasie.


Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku z późn. zm. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Bartosz Kaczmarczyk - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »