Reklama

PHARMENA (PHR): Raport miesięczny za czerwiec 2015 - raport 36

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2015 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, w czerwcu 2015 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


W czerwcu 2015 r. Pharmena osiągnęła przychody ze sprzedaży dermokosmetyków w wysokości 1.553 tys. zł. Uzyskane przychody były wyższe o ponad 90% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego, co było związane z akcją promocyjno-reklamową dla produktów z linii Dermena.

Reklama


W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.

W ramach wskazanych powyżej działań w dniu 9 czerwca 2015 Spółka podpisała umowę ramową dot. wytwarzania gotowych produktów dla dystrybutora mającego siedzibę w Monaco pod marką dystrybutora (tzw. „private label”). Produkty te będą sprzedawane poza granicami kraju. Koszty marketingu i sprzedaży produktów ponosi dystrybutor. Umowę zawarto na warunkach rynkowych.

W związku z zawartą umową Spółka otrzymała pierwsze zamówienie o wartości 86,8 tys. euro z planowanym terminem realizacji wrzesień 2015 r. W ocenie Zarządu powyższa umowa może mieć w ciągu kilku najbliższych lat istotny wpływ na zwiększenie sprzedaży dermokosmetyków.

Rozpoczęcie współpracy z powyższym dystrybutorem ma na celu ekspansję na nowe rynki zbytu poza granice kraju, co stanowi jeden z elementów realizacji Strategii Spółki w zakresie poszerzenia kanałów dystrybucji dermokosmetyków (o założeniach zaktualizowanej strategii Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 13.04.2012 r.).


W dniu 10 czerwca 2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwały o zatwierdzeniu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania za 2014 r, udzieliło absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2014 oraz podjęło m.in. uchwałę o podziale zysku za rok 2014 oraz o wyborze Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło m.in. uchwałę nr 6 postanawiając dokonać podziału zysku za rok 2014 w następujący sposób i przeznaczyć:

a) na dywidendę – kwotę 967 455,72 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze),

b) na kapitał zapasowy – kwotę 1 604 363,87 zł (słownie: jeden milion sześćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt siedem groszy).

Postanowiono, że:

a) dywidenda na 1 (jedną) akcję wynosi 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) brutto,

b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 1 lipca 2015 roku,

c) prawo do dywidendy przysługuje Akcjonariuszom posiadającym akcje na koniec dnia wskazanego w pkt. b),d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 22 lipca 2015 roku.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.795.052 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło również m.in. uchwałę nr 16 o powołaniu składu Rady Nadzorczej na nową kadencję, ze względu na upływ kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.

Na podstawie uchwały nr 16 na stanowisko członka Rady Nadzorczej PHARMENA S.A. powołano następujące osoby:

1) Pan dr Jan Adamus

2) Pan Jacek Franasik

3) Pan prof. dr hab. Jerzy Gębicki

4) Pan Zbigniew Molenda

5) Pani prof. nauk med. Anna Sysa-Jędrzejowska

6) Pan Jacek Szwajcowski


W obszarze prac nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA w raportowanym okresie miały miejsce następujące zdarzenia:

W dniu 3 czerwca 2015 r. została zakończona rekrutacja do badania klinicznego fazy II leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA. 89 pacjentów zostało włączonych do badania klinicznego fazy II leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA, w tym 24 pacjentów badanie zakończyło. Włączenie do badania większej liczby pacjentów, zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym nr 24/2014, umożliwi zakończenie badania przez zakładaną liczbę pacjentów.

Celem badania klinicznego fazy II leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA jest ustalenie efektywnej dawki leku oraz potwierdzenie braku działań niepożądanych u ludzi w badanych dawkach leku. Jednostką nadzorującą badanie jest Montreal Heart Institute. Badania kliniczne prowadzone są przez spółkę zależną Cortria Corporation (USA).

Montreal Heart Institute jest wiodącym ośrodkiem badawczym i naukowym w Kanadzie specjalizującym się w kardiologii oraz jednym z największych tego typu instytutów na świecie. Jest ośrodkiem o światowej renomie, który wprowadził wiele nowatorskich rozwiązań zarówno na arenie międzynarodowej oraz krajowej. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.icm-mhi.org.

Badania kliniczne fazy II ("Proof of Concept") są finansowane ze środków pozyskanych z emisji akcji serii D.

Emitent w dniu 22 czerwca 2015r. uzyskał informację, iż Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o udzieleniu patentu na zgłoszenie patentowe nr 14/303,054 dotyczące zastosowania 1-metylonikotynamidu (1-MNA) w korygowaniu zaburzeń profilu lipidowego (obniżanie TG, podwyższanie HDL i obniżanie całkowitego cholesterolu) przez podawanie suplementu diety. Patent ten zapewnia Spółce ochronę patentową w w/w zakresie na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Jest to kolejny patent (poprzednie otrzymano w m.in. USA, Europie, Federacji Rosyjskiej, Meksyku, Kanadzie, Australii i Chinach), który Spółka uzyska w ramach zgłoszeń patentowych dotyczących zastosowania wybranych soli pirydyniowych w naczynioprotekcji. Spółka dokonała bowiem w poprzednich latach szeregu zgłoszeń patentowych zapewniających ochronę na terenie całego świata.


Zgodnie z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z 26 czerwca 2015 r. spółka PHARMENA S.A. została po raz kolejny zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead. Nominacja do tego prestiżowego segmentu spółek była skutkiem wysokiej płynności akcji PHARMENA S.A. oraz rzetelnego wypełniania obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego.


Ponadto, w czerwcu 2015 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.2. Realizacja celów emisji

W czerwcu 2015 r. Pharmena S.A. nie wydatkowała bezpośrednio środków pieniężnych na cele emisyjne. Natomiast w omawianym miesiącu spółka zależna Cortria Corporation wydatkowała środki przede wszystkim na bieżące koszty funkcjonowania Cortria Corporation.3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.06.2015 r. do 30.06.2015 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 26/2015 z dnia 02-06-2015 r. – Kandydaci na członków Rady Nadzorczej

• Raport bieżący nr 27/2015 z dnia 08-06-2015 r. – Zakończenie rekrutacji do badań klinicznych innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA

• Raport bieżący nr 28/2015 z dnia 09-06-2015 r. – Podpisanie umowy ramowej na produkcję na rynki zagraniczne

• Raport bieżący nr 29/2015 z dnia 10-06-2015 r. – Raport miesięczny za maj 2015

• Raport bieżący nr 30/2015 z dnia 11-06-2015 r. – Treść uchwał podjętych przez ZWZ PHARMENA S.A. w dniu 10.06.2015 r.

• Raport bieżący nr 31/2015 z dnia 11-06-2015 r. – Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

• Raport bieżący nr 32/2015 z dnia 11-06-2015 r. – Wypłata dywidendy za rok 2014

• Raport bieżący nr 33/2015 z dnia 22-06-2015 r. – Decyzja o udzieleniu patentu w USA

• Raport bieżący nr 34/2015 z dnia 29-06-2015 r. – Zakwalifikowanie PHARMENA S.A. do segmentu NewConnect Lead


W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 2/2015 z dnia 11-06-2015 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 10.06.2015 r.4. Kalendarz inwestora dotyczący lipca 2015 r.

22.07.2015 r. - wypłaty dywidendy w kwocie 0,11 zł na 1 akcję

Do 14.08.2015 r. - publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2015 r.Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Palka - Prezes Zarządu
Anna Zwolińska - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »