Reklama

PHARMENA (PHR): Raport miesięczny za czerwiec 2016 - raport 33

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2016 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, w czerwcu 2016 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.


Na podstawie uchwały nr 452/2007 Zarządu GPW z dnia 3 lipca 2007 r. z późn. zm., po sesji w dniu 17 czerwca 2016 r. została przeprowadzona przez Giełdę Papierów Wartościowych kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndex30. Indeks NCIndex30 obejmuje swoim portfelem 30 najbardziej płynnych spółek notowanych na NewConnect. Zgodnie z metodyką indeksu w skład NCIndex30 po sesji w dniu 17 czerwca 2016 r. ponownie weszły akcje PHARMENA S.A. Jest to kolejne (obok zakwalifikowania akcji PHARMENA S.A. do prestiżowego segmentu NC LEAD) wyróżnienie dla PHARMENA S.A.

Reklama


W dniu 15 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w hotelu Holiday Inn w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 229/231 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas którego m.in. zatwierdzono jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz podjęto uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2015.

Ustalono następujący podziału zysku:

a) na dywidendę przeznaczono kwotę 1.055.406,24 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć złotych 24/100),

b) na kapitał zapasowy przeznaczono kwotę 1.645.529,59 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 59/100).

Ustalono, że:

a) dywidenda na 1 (jedną) akcję wynosi 0,12 zł (słownie: 12 groszy) brutto,

b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 4 sierpnia 2016 roku,

c) prawo do dywidendy przysługuje Akcjonariuszom posiadającym akcje na koniec dnia wskazanego w pkt b),

d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 sierpnia 2016 roku.

Ponadto pojęto uchwałę o powołaniu składu Rady Nadzorczej na nową kadencję, ze względu na upływ kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.

Na podstawie w/w uchwały na członków Rady Nadzorczej PHARMENA S.A. powołano następujące osoby:

1) Pan dr Jan Adamus

2) Pan Jacek Franasik

3) Pan prof. dr hab. Jerzy Gębicki

4) Pan Zbigniew Molenda.

5) Pani prof. nauk med. Anna Sysa-Jędrzejowska

6) Pan Jacek Szwajcowski


Zgodnie z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z 28 czerwca 2016 r. spółka PHARMENA S.A. została po raz kolejny zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead. Nominacja do tego prestiżowego segmentu spółek była skutkiem wysokiej płynności akcji PHARMENA S.A. oraz rzetelnego wypełniania obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego.


Ponadto, w czerwcu 2016 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.2. Realizacja celów emisji

W czerwcu 2016 r. Pharmena S.A. nie wydatkowała bezpośrednio środków pieniężnych na cele emisyjne. Natomiast w omawianym miesiącu spółka zależna Cortria Corporation wydatkowała środki głównie na działalność operacyjną.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.06.2016 r. do 30.06.2016 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 26/2016 z dnia 08-06-2016 r. – Kandydaci na członków Rady Nadzorczej

• Raport bieżący nr 27/2016 z dnia 13-06-2016 r. – Raport miesięczny za maj 2016

• Raport bieżący nr 28/2016 z dnia 13-06-2016 r. – Zakwalifikowanie akcji PHARMENA S.A. do indeksu NCIndex30

• Raport bieżący nr 29/2016 z dnia 16-06-2016 r. – Treść uchwał podjętych przez ZWZ PHARMENA S.A. w dniu 15.06.2016 r.

• Raport bieżący nr 30/2016 z dnia 16-06-2016 r. – Dywidenda za rok 2015

• Raport bieżący nr 31/2016 z dnia 16-06-2016 r. – Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

• Raport bieżący nr 32/2016 z dnia 29-06-2016 r. – Zakwalifikowanie PHARMENA S.A. do segmentu NewConnect Lead


W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 16-06-2016 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 15.06.2016 r.


4. Kalendarz inwestora dotyczący lipca 2016 r.

Do 14.08.2016 r. - publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2016 r.Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Palka - Prezes Zarządu
Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 2016 r. | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »