Reklama

IAI (IAI): Raport miesięczny za czerwiec 2017 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2017 roku.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych IAI S.A.


Przychody ze sprzedaży, według szacunków Zarządu w czerwcu, przekroczyły 2,1 mln złotych miesięcznie. To oznacza kolejny miesiąc szybkich wzrostów przychodów. W czerwcu 2017 były one o 45,3% wyższe niż rok wcześniej. A IAI nie zwalnia tempa, organizując kolejny WebCamp oraz prezentując szereg nowości, w tym prapremierę rozwiązania współtworzonego z Google, czyli IAI Ads.


Bardzo interesującym wydarzeniem w czerwcu była prapremiera IAI Ads tworzonego z Google systemu dostarczającego ruch do sklepów internetowych. IAI Ads to nowatorski, stworzony przez IAI i Google system zarządzający automatycznie, w sposób optymalny ekspozycją reklam, kierujący wysokiej jakości ruch wprost do sklepu internetowego. Swoją wyjątkową przed-premierę miał 7 czerwca 2017 roku w siedzibie Google w Warszawie.


Na spotkanie zaproszonych zostało 60 obecnych klientów IAI, w większości duzi sprzedawcy. Już na etapie zgłoszeń liczba uczestników została ograniczona, gdyż zainteresowanie przekroczyło najśmielsze wyobrażenia Spółki. IAI Ads to system bardzo prosty w obsłudze dla sprzedawców. Podstawowym celem jest nakierowanie na rentowność. Uwzględniając ogrom potencjału Google, daje nieograniczone możliwości wzrostu dla wykorzystujących go sprzedawców. Jest to kolejna, na przestrzeni ostatnich lat, innowacja IAI, która przez efekt skali w jakim działa IAI adresuje niedostępne powszechnie usługi, do wszystkich sklepów internetowych, które chcą sprzedawać więcej i lepiej. Jak to zwykle jest w przypadku IAI, opiera się na automatyzacji połączonej z elementami sztucznej inteligencji. Pierwsze reklamy na uprzywilejowanej, zamkniętej, grupie klientów, która zapisała się na spotkaniu są obecnie uruchamiane. Pełne otwarcie na wszystkich klientów IAI-Shop.com IAI Ads Spółka planuje za kilka miesięcy. Do końca 2017 roku Spółka powinna osiągnąć już przychody z tej usługi.


IAI w tym roku zorganizowało PHP Camp oraz WebCamp #2. Obie imprezy zakończyły się sukcesem, promocyjnym i rekrutacyjnym. Dlatego w czerwcu zorganizowany został trzeci WebCamp, który ponownie skupił uwagę kilkuset osób, z których 30 trafiło na warsztaty, a 5 najlepszych rozpocznie staż w IAI. Przypomnijmy, że miesiąc wcześniej Spółka z takim samym sukcesem zorganizowała PHP Camp, przyciągający przyszłych programistów PHP, co było opisane w poprzednim raporcie. Teraz zorganizowany został kolejny WebCamp dedykowany frontend developerom. Tworzy to bardzo dobre otoczenie wokół Spółki. Kolejna impreza zwiększa świadomość marki, jest świetnym elementem employer branding. Dzięki takim przedsięwzięciom, stałym inwestycją i silnej marce IAI, Spółka pozyskuje wystarczająco wielu specjalistów do dalszego rozwoju. Potwierdza też, że ambitni ludzie, chcą pracować w IAI, co dobrze rokuje na przyszłość, ponieważ tak zbudowany zespół będzie realizował wysokiej jakości projekty.


Wielokrotnie IAI podkreśla w raportach systematyczne tempo wzrostu przychodów. Potwierdzenie tego można znaleźć na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest segment NC Focus, w którym GPW zbiera spółki według wysokich kryteriów. 28 czerwca GPW dokonała okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentu NC Focus i ponownie, kolejny raz z rzędu, znalazła się w tym segmencie. Jednym z kryteriów przyjęcia do NC Focus jest regularne wypłacanie dywidendy. WZA IAI, zgodnie z zapowiedziami, przyjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Jest ona w tym roku historycznie wysoka i wynosi 12 groszy na akcję, dwa razy więcej niż rok temu.


Informacje dotyczące IAI-Shop.com (IdoSell Shop):

W poprzednich raportach Spółka informowała o nowej usłudze Banking Pro, która pozwala na automatyczne księgowanie płatności ze zwykłych przelewów bez prowizji za Pay-By-Link a jej partnerem technologicznym jest ING Bank Śląski. Udostępniając pierwszą wersję systemu Banking Pro Spółka zapowiedziała, że rozszerzy ją o możliwość księgowania wpłat z pobrań dla Poczty Polskiej, także bez dodatkowej prowizji oraz możliwość zlecania przelewów wychodzących dla zwrotów i reklamacji. System Banking Pro teraz potrafi automatycznie księgować wpłaty z pobrań Poczty Polskiej i zlecać wypłaty ze zwrotów i reklamacji. W każdym dużym sklepie internetowym już samo księgowanie przelewów zwykłych, które ciągle stanowią większość wolumenu wpłat w sklepach internetowych, jest jednym z ostatnich procesów wykonywanych ręcznie. Nie inaczej jest z wpłatami COD (pobrania), które również trzeba ręcznie kontrolować i to głównie pod kątem księgowym. Klient korzystający z Banking Pro nie musi kontrolować ręcznie wyciągu bankowego i dopasowywać wpłat z pobrań Poczty Polskiej do zamówień w panelu administracyjnym IAI-Shop.com. Wpłaty takie zostaną automatycznie powiązane z zamówieniem w oparciu o numer przesyłki, który Poczta Polska podaje w tytule każdego przelewu. W przyszłości planowane jest rozszerzenie systemu dla księgowań pobrań również dla innych kurierów. Ponadto, aby zautomatyzować zwroty Spółka wprowadziła możliwość zlecanie przelewów wychodzących dla zwrotów oraz reklamacji przez Banking PRO. Rozwiązania automatyzujące pracę są regularnie wprowadzane przez IAI. Teraz tworzenie nowości w ramach IAI Pay lub Banking Pro są swoistymi fin-techami, które przekładają się na lepszą pracę sklepów oraz przychody samej Spółki.


Inne nowości w zakresie płatności to integracja z nowymi systemami płatności Payfort i Yandex, które pozwalają na obsługę płatności w wybranych krajach z regionu Europy, Azji i Bliskiego Wschodu. Ponadto Spółka wprowadziła obsługę płatności BLIK w IAI Pay w opcji tzw. Level 0 (onsite payment). Dzięki niej, klient może zapłacić za pomocą BLIK bez przechodzenia na inną stronę, jedynie podając kod BLIK w formularzu płatności w sklepie.


W przypadku zamówień realizowanych w sklepie internetowym przez jednostki budżetowe, np. szkoły czy przedszkola bardzo często płatnikiem jest np. gmina - oznacza to, że dane nabywcy i płatnika są różne. Teraz można wystawić fakturę na takie zamówienie z odrębnymi danymi nabywcy i płatnika. Pozornie drobna zmiana pozwala sprawniej obsługiwać tysiące podmiotów w Polsce, które poszukując dostawców coraz częściej wykonują je w internecie.


Znacząco odświeżony i przebudowany został także modułu reklamacji w panelach IAI-Shop.com. Zostały wprowadzone m.in.: łatwiejsza nawigacja po reklamacjach, grupowa zmiana statusów reklamacji, czy możliwość poinformowania klienta o odpowiedzi do jego reklamacji, szybki dostęp do reklamacji, które oczekują na akceptację, grupową zmianę statusów reklamacji, czy wysyłanie informacji e-mail po udzieleniu odpowiedzi do reklamacji przez obsługę sklepu internetowego. W ten sposób korzystanie z RMA przez obsługę sklepu internetowego staje się przede wszystkim bardziej funkcjonalne i przyspiesza obsługę po sprzedażową. Odpowiednie realizowanie zwrotów oraz reklamacji, czyli potencjalnie trudnych sytuacji w relacji z Klientem, jest bardzo istotne ze względu na budowanie marki sklepu oraz właśnie trwałej relacji z klientem, które może skutkować wieloma przyszłymi zamówieniami oraz dobrymi opiniami. Także, nawet zmiany przyspieszające pracę z reklamacjami są tak naprawdę inwestycjami w zwiększanie przychodów sklepów, a przez to wpływów z abonamentów i prowizji.


Informacje dotyczące IdoSell Booking (więcej: http://www.idosell.com/pl/booking/blog)


Wizytówka oraz Kalendarz rezerwacji (Widget) w http://www.idosell.com/pl/booking jest teraz obsługiwany w trzech kolejnych językach: hiszpańskim, francuskim i rosyjskim. Do tej pory była możliwość szybkiego włączenia w Kalendarzu Rezerwacji (Widget) i w Wizytówce obsługi języka polskiego, angielskiego i niemieckiego. Bezpłatnie zostały dodane kolejne trzy: hiszpański, francuski i rosyjski. Tłumaczenia obejmują również wiadomości email. W turystyce kwestia wielojęzyczności jest czymś naturalnym. Im więcej języków jest obsługiwanych, tym większa jest szansa na przyciągnięcie nowych gości oraz wdrożeń IdoSell Booking na nowych rynkach geograficznych. To przekłada się na przychody Spółki z prowizji oraz abonamentów.


Ciekawą nowości optymalizującą sprzedaż w ośrodkach noclegowych jest opcja wypełniania luk dostępności pomiędzy rezerwacjami. Jeżeli ośrodek noclegowy korzystał z możliwości ustawiania restrykcji w planie cenowym określając np. minimalną długość rezerwacji na 4 dni, to z czasem zdarzało się, że powstawały pomiędzy rezerwacjami wolne luki np. dwu- lub trzydniowe. Teraz, dzięki nowej opcji będzie można zoptymalizować obłożenie i wypełnić wolne luki rezerwacjami zwiększając sprzedaż noclegów. A puste dni w kalendarzu, przełożyć na realne przychody ośrodka oraz, przez prowizje, także IAI. Wystarczy, że zarządca miejsca noclegowego wykorzysta opcję pozwalającą na złożenie rezerwacji krótszej niż wymagana. Ważnym założeniem tej funkcjonalności jest fakt, że umożliwienie przyjęcia rezerwacji na krótszy termin następuje dopiero w momencie, gdy system stwierdzi, że nie ma możliwości przyjęcia dłuższej rezerwacji, wymaganej w ofercie wiodącej. Także, jest to rozwiązanie korzystne dla wszystkich i kolejny raz automatyzujący procesy w sprzedaży przez internet. Co więcej, będzie to robić sprawniej i szybciej niż człowiek, więc może realnie zwiększyć obłożenie i przychody klientów IdoSell Booking.


Zainteresowanych szczegółową listą wszystkich nowości wprowadzonych w czerwcu 2017 zachęcamy do sprawdzenia strony internetowej IAI S.A: http://www.idosell.com/pl/corp/ir-news/


Duża innowacyjność i inwestycje w poprawę wydajności i jakości obsługi klientów silnie wspierane działaniami promocyjnymi, szczególnie PR, podjęte od debiutu w 2009 roku, przynoszą pozytywny w postaci nowych zamówień i rosnącego zainteresowania mediów oraz klientów Spółką.


II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


W czerwcu 2017 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

1. 8 czerwca 2017 r. – Raport miesięczny za maj 2017 r.

2. 27 czerwca 2017 r. - Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27.06.2017 r.

3. 27 czerwca 2017 r. - Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy


W czerwcu 2017 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości dwa raporty przez system ESPI:

1. 18 czerwca 2017 r. - Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

2. 27 czerwca 2017 r. - Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na WZA 27 czerwca 2017 roku

3. 28 czerwca 2017 r. - Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.


IAI S.A. realizuje aktualnie projekty inwestycyjne, przy których wykorzystywane są m.in. środki pochodzące z emisji akcji serii C. Są to przede wszystkim: zwiększanie zatrudnienia, przeprowadzenie ekspansji zagranicznej oraz stały rozwój usługi i penetracja rynku polskiego.


Z uwagi na dokonywane inwestycje oraz posiadane przed emisją akcji serii C własne środki finansowe trudno jest jednoznacznie określić skalę wykorzystania środków pochodzących z emisji przy realizacji poszczególnych projektów.


Środki pozyskane z emisji wykorzystywane są zgodnie z celami emisyjnymi tzn. zwiększenia udziału w rynku polskim i dokonania ekspansji zagranicznej.


IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu lipcu i sierpniu 2017 roku, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.


W czerwcu i lipcu 2017 roku będą miały miejsce następujące wydarzenia korporacyjne Emitenta:

1. 13 lipca 2017 r. - Dzień wypłaty dywidendy.

2. 8 sierpnia 2017 r. - Raport miesięczny za lipiec 2017 r.

3. 14 sierpnia 2017 r. - Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.


Zawsze aktualny kalendarz oraz archiwalne raporty można sprawdzić na stronach internetowych IAI S.A. w dziale relacji inwestorskich

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Fornalski - Prezes Zarządu
Sebastian Muliński - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »