Reklama

MERIT (MEI): Raport miesięczny za czerwiec 2021 roku - raport 18/2021

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2021 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.


W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez fundusz - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną (ASI) - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza regionu CEE, jak i dalszy rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych. MERIT INVESTMENTS ASI S.A. prowadzi działalność inwestycyjną, typową dla funduszy kapitałowych o charakterze Opportunity Fund. Korzystając z braku przywiązania do wybranych sektorów, fundusz może w ramach realizacji celu inwestycyjnego ASI, mając na uwadze wyłączny przedmiot działalności MERIT INVESTMENTS ASI S.A., którym jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu lokowania ich w interesie tych inwestorów, zgodnie z określoną polityką i strategią inwestycyjną, inwestować środki pieniężne w różne klasy aktywów z wyłączeniem derywatów. Korzystne tendencje rynkowe mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe funduszu, korzystając ze wzrostu wartości lokat w portfelu inwestycyjnym. Zwiększenie wartości i płynności instrumentów finansowych, a w konsekwencji zwiększenie potencjału rozwojowego to możliwe korzyści dla Spółki, podczas występowania korzystnych tendencji na rynkach kapitałowych. Z kolei negatywny rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych i pogorszenie się kondycji gospodarki regionu CEE, może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową, w tym na pogorszenie się wskaźników płynności Spółki jak również obniżenie zdolności do regulowania swoich zobowiązań, między innymi przez zmniejszenie się wartości sumy bilansowej w wyniku spadku wartości lokat znajdujących się w portfelu inwestycyjnym funduszu. Sytuacja majątkowa funduszu jest zależna od kapitalizacji rynkowej instrumentów znajdującym się w danym okresie w portfelu inwestycyjnym. Negatywna sytuacja na rynkach kapitałowych może ograniczyć Spółce dostęp do nowych źródeł finansowania, niezbędnego do zwiększenia skali zakupów akcji i udziałów w celu rozbudowy portfela inwestycyjnego funduszu. Wyprzedaż akcji na giełdach, np. w wyniku kolejnych fali pandemii czy zmiany trendu, może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji spółek portfelowych z zyskiem, w celu uwolnienia gotówki na kolejne zakupy do portfela inwestycyjnego funduszu. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może dodatkowo spowodować, iż wyjścia z inwestycji portfelowych, również w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe, co będzie miało negatywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., w krótkim lub nawet w długim terminie. Utrzymywanie się negatywnego trendu na giełdach lub czasowe obniżanie wycen poszczególnych spółek będących w dobrej kondycji finansowej, a w konsekwencji niedoszacowanie wycen tych spółek może zostać wykorzystywane przez fundusz do zwiększania zaangażowania w zakresie wybranych instrumentów finansowych w portfelu inwestycyjnym. Takie sytuacje miały miejsce w czerwcu 2021 roku i dotyczyły głównie emitentów z rynku głównego i w mniejszym stopniu alternatywnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dłuższym horyzoncie tego typu transakcje mogą mieć pozytywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., pomimo ewentualnego krótkoterminowego negatywnego wpływu na wynik finansowy funduszu. Między innymi ze względu na możliwość czasowego obniżania się wycen lokat w portfelu inwestycyjnym. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych lub powrót do bessy może spowodować, iż będzie dochodzić do sprzedaży akcji spółek portfelowych funduszu poniżej ich ceny nabycia, co zostanie odnotowane w sprawozdaniu finansowym za dany okres obrachunkowy jako strata finansowa, a w konsekwencji obniży wartość aktywów obrotowych funduszu, jak również wartość kapitałów własnych i sumy bilansowej. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może niezależnie od spadku wyceny wartości portfela inwestycyjnego, opóźnić sam proces sprzedaży walorów z portfela, gdzie według projekcji zawsze zakładany jest między innymi scenariusz osiągnięcia zysku z danej pozycji w celu uwolnienia gotówki na pokrycie kosztów operacyjnych, czy na finansowanie nowych pozycji do portfela inwestycyjnego MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W czerwcu 2021 roku sytuacja rynkowa niekorzystnie wpływała na zachowanie się portfela inwestycyjnego funduszu. Pomimo mieszanego zachowania się pozycji w portfelu, przeważały spadki wycen spółek portfelowych, co może w negatywnym zakresie wpływać na kondycję finansową i na przyszłe wyniki finansowe MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W czerwcu otoczenie rynkowe pozwalało na zmiany w portfelu inwestycyjnym. Obecne są nowe walory w portfelu, pomimo że jest on bardziej skoncentrowany niż zazwyczaj. Otoczenie rynkowe sprzyjało również w wyjściu z części inwestycji portfelowych funduszu z zyskiem. Czerwiec 2021 roku był okresem podwyższonej aktywności funduszu na rynku giełdowym. Wartość zrealizowanych operacji przez fundusz, w ramach transakcji kupna i sprzedaży akcji podczas zleceń sesyjnych przekroczyła kwotę 1.768,44 tys. złotych. W czerwcu 2021 roku nie zawarto transakcji kupna ani sprzedaży akcji czy udziałów na podstawie umów cywilnoprawnych.

Reklama


II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


1. W czerwcu 2021 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- W dniu 03.06.2021 raport numer 12/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku

- W dniu 08.06.2021 raport numer 13/2021 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- W dniu 14.06.2021 raport numer 14/2021 – Raport miesięczny za maj 2021 roku

- W dniu 30.06.2021 raport numer 15/2021 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 czerwca 2021 roku.

- W dniu 30.06.2021 raport numer 16/2021 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

- W dniu 30.06.2021 raport numer 17/2021 – Treść Statutu Spółki uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 czerwca 2021 roku.


2. W czerwcu 2021 roku spółka przekazywała do publicznej wiadomości raporty za pośrednictwem systemu ESPI.

- W dniu 03.06.2021 raport numer 10/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku

- W dniu 08.06.2021 raport numer 11/2021 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- W dniu 30.06.2021 raport numer 12/2021 – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.


Emitent prowadził bieżące prace operacyjne i analityczne przy rozbudowie portfela inwestycyjnego. Emitent kontynuował badania i analizy potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym.


IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu sierpniu 2021 roku.


- Raport za IIQ2021 roku – 13 sierpnia 2021 roku.

- Raport miesięczny za lipiec 2021 roku – do 14 lipca 2021 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »