Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za grudzień 2014 roku - raport 1

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za grudzień 2014 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta


W grudniu 2014 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. miały miejsce istotne zdarzenia związane z procesem uchwalania ustaw regulujących rynek, na którym działa Emitent. 15 grudnia 2014 roku weszła w życie, zgodnie z planem, Ustawa o Odwróconym Kredycie Hipotecznym regulująca funkcjonowanie produktu zbliżonego do usługi oferowanej przez Grupę Emitenta. Ustawa daje jedynie bankom i innym instytucjom kredytowym możliwość oferowania hipoteki odwróconej w modelu kredytowym. Po spotkaniach z przedstawicielami banków komercyjnych i Związku Banku Polskich Zarząd Emitenta nie dostrzega zainteresowania banków wdrożeniem kredytu hipotecznego na zasadach określonych w w/w ustawie.

Reklama


Analiza wpływu wymienionej regulacji na działalność Grupy Kapitałowej została przedstawiona w raporcie za miesiąc listopad 2014 roku.


Zgodnie z zakładaną strategią pozyskiwania finansowania dłużnego, dostrzegając potencjał rynku hipoteki odwróconej i nadchodzące zmiany w otoczeniu Grupy Kapitałowej Emitenta, spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależna Emitenta) rozpoczęła w listopadzie 2014 r., ofertę publiczną obligacji serii B.

W dniu 17 grudnia 2014 r. Zarząd Fundusz Hipoteczny Dom SA działając jako komplementariusz w imieniu Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna S.K.A. poinformował, iż na podstawie przyjęcia w trybie oferty publicznej zapisów od 54 Inwestorów na łączna liczbę 3.566 Obligacji serii B, w związku z przekroczeniem progu emisji (3.000 obligacji), stwierdził, iż emisja doszła do skutku i podjął uchwałę nr 1 w sprawie przydziału 3.566 (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) Obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda. Łączna wartość przydzielonych obligacji wyniosła 3.566.000 zł.

Celem emisji było pozyskanie środków na budowanie nowego oraz utrzymanie obecnego portfela umów renty odpłatnej i dożywocia oraz bieżące zarządzanie płynnością Emitenta, w tym dokonywanie lokat oraz obsługa i spłata innych zobowiązań finansowych Emitenta.

Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8,5% w stosunku rocznym. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach co 3 miesiące. Obligacje będą obligacjami 36-miesięcznymi z możliwością przedterminowego wykupu.

Zabezpieczeniem roszczeń Obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji serii B będzie poręczenie majątkowe spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna. Wysokość poręczenia będzie wynosić 150% wartości emisji. W dniu 21 listopada 2014 r. została zawarta umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, na podstawie której spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna jako poręczyciel przyjęła na siebie obowiązek spełniania na rzecz Obligatariuszy świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji w przypadku gdyby emitent nie wykonał w całości lub części zobowiązań wynikających z Obligacji.


W omawianym okresie Emitent prowadził działania sprzedażowe i marketingowe w celu zwiększenia liczby zawieranych umów z Seniorami. Działania Spółki w zakresie zawierania nowych umów w dalszym ciągu skoncentrowane są przede wszystkim na eksplorowaniu zbudowanej bazy klientów zainteresowanych usługami Grupy Kapitałowej.


2. Realizacja celów emisji


W grudniu 2014 r. grupa kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 8,00 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 7,00 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,00 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 39,00 tys. zł.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.12.2014 r. do 31.12.2014 r.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 45/2014 z dnia 08-12-2014 r. – Przedłużenie emisji obligacji serii B przez spółkę zależną

• Raport bieżący nr 46/2014 z dnia 13-12-2014 r. – Raport miesięczny za listopad 2014 roku

• Raport bieżący nr 47/2014 z dnia 17-12-2014 r. – Dojście do skutku emisji obligacji serii B emitowanych przez Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna S.K.A.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.


4. Kalendarz inwestora dotyczący stycznia 2015 r.


Do 14.02.2015 r. - publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2015 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »