Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za grudzień 2018 roku - raport 1

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za grudzień 2018 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W grudniu 2018 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.

Na koniec grudnia 2018 r. łączna liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła 3, o łącznej szacowanej wartości rynkowej ok. 575.600,00 zł (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych). Zakończenie procesu sprzedaży wymienionych nieruchomości będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Jednocześnie w grudniu 2018 roku Emitent zbył za kwotę 1.494.000,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) 4 uwolnione nieruchomości.

Reklama

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 14 grudnia 2018 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, zgodnie z którą dochodzi do rolowania dwóch weksli wystawionych w dniu 15 grudnia 2017 roku.

Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 3.700.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu". Zgodnie z umową weksel ten będzie płatny w Warszawie w siedzibie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 14 grudnia 2020 r.

Total FIZ przyjął powyższy weksel od Emitenta w zamian za wydanie dwóch weksli wystawionych w dniu 15 grudnia 2017 roku na kwoty 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych oraz 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) złotych, na rzecz Total FIZ ("Weksle Rolowane") (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2017 opublikowanym w dniu 15 grudnia 2017 r. w systemie ESPI).

Przyjęcie weksla na kwotę 3.700.000 zł przez Total FIZ oraz zapłata odsetek, wyliczonych na dzień 14 grudnia 2018 r., na łączną kwotę 221.391,78 (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden 78/100) złotych stanowi całkowitą spłatę zobowiązań z Weksli Rolowanych.

Umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Powyższa informacja została opublikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 17 grudnia 2018 r. Emitent zawarł umowę sprzedaży nieruchomości (uwolnionej po wygaśnięciu umowy dożywocia) w miejscowości Długa Szlachecka za cenę 810.000 zł. Do dnia 17 grudnia 2018 r. została zapłacona kwota 610.000 zł, pozostała kwota 200.000 zł została zapłacona w terminie do dnia 27 grudnia 2018 r.

Powyższa informacja została opublikowana z uwagi na istotny wpływ sprzedaży nieruchomości na przychody oraz sytuację finansową i majątkową Emitenta.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 20 grudnia 2018 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, zgodnie z którą dochodzi do rolowania weksla wystawionego w dniu 27 sierpnia 2018 roku na kwotę 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych zero groszy).

Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu". Zgodnie z umową weksel ten będzie płatny w Warszawie w siedzibie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 20 grudnia 2019 r.

Total FIZ przyjął powyższy weksel od Emitenta w zamian za wydanie weksla wystawionego w dniu 27 sierpnia 2018 roku na kwotę 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych zero groszy) na rzecz Total FIZ ("Weksel Rolowany") (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2018 opublikowanym w dniu 28 sierpnia 2018 r. w systemie ESPI), który został skorygowany raportem bieżącym nr 12/2018 opublikowanym w dniu 28 sierpnia 2018 r. w systemie ESPI.

Przyjęcie weksla na kwotę 700.000 zł przez Total FIZ oraz zapłata odsetek, wyliczonych na dzień 20 grudnia 2018 r., na łączną kwotę 13.232,88 złotych (słownie: trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 88/100 groszy) stanowi całkowitą spłatę zobowiązania z Weksla Rolowanego. Odsetki zostały spłacone w dniu 20 grudnia 2018 r.

Umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Powyższa informacja została opublikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.


Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 21 grudnia 2018 r. Emitent dokonał spłaty umowy wekslowej zawartej w dniu 19 listopada 2018 r. z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem była regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu" (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2018 opublikowanym w dniu 19 listopada 2018 r. w systemie ESPI).

Dokonano spłaty kwoty 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych zero groszy) oraz kwoty 2.104,11 zł (słownie: dwa tysiące sto cztery złote jedenaście groszy) tytułem odsetek, wyliczonych na dzień 21 grudnia 2018 r., co stanowi całkowitą spłatę zobowiązania z powyższej istotnej umowy wekslowej.

Powyższa informacja została opublikowana z uwagi na fakt, iż spłata powyższej umowy wekslowej została dokonana na rzecz wiodącego akcjonariusza Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotną wysokość dokonanej spłaty w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.


2. Realizacja celów emisji

W grudniu 2018 r. Emitent wydatkował środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 22,6 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 12,9 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,0 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 55,9 tys. zł.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 29/2018 z dnia 14-12-2018 r. – Raport miesięczny za listopad 2018 roku


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 14-12-2018 r. – Podpisanie istotnej umowy wekslowej

• Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 17-12-2018 r. – Zawarcie istotnej umowy sprzedaży nieruchomości

• Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 20-12-2018 r. – Podpisanie istotnej umowy wekslowej

• Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 21-12-2018 r. – Spłata istotnej umowy wekslowej


4. Kalendarz inwestora dotyczący stycznia 2019 r.

• Do 31.01.2019 r. – publikacja terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku

• Do 14.02.2019 r. - publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2019 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »