Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za grudzień 2019 roku - raport 1

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za grudzień 2019 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta


W grudniu 2019 r. w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.


W grudniu 2019 r. spółka prowadziła działania marketingowe zmierzające do rozpowszechnienia wiedzy o świadczonej przez spółkę ofercie dla seniorów. Ponadto podejmowane były działania mające na celu zwiększenie liczby zawieranych umów o dożywocie bądź renty odpłatnej oraz sprzedaż uwolnionych nieruchomości.

Reklama


Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 20 grudnia 2019 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy była regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego ("Weksel") zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu", który został przez Emitenta wystawiony w dniu 20 grudnia 2019 r.

Total FIZ przyjmie powyższy Weksel od Emitenta w zamian za wydanie weksli:

1) na kwotę 700.000,00 zł, wystawionego dnia 20.12.2018 r.;

2) na kwotę 500.000,00 zł, wystawionego dnia 29.03.2019 r.;

3) na kwotę 300.000,00 zł; wystawionego dnia 10.05.2019 r.;

4) na kwotę 500.000,00 zł; wystawionego dnia 17.06.2019 r.;

5) na kwotę 1.000.000,00 zł; wystawionego dnia 02.08.2019 r.;

wystawionych na rzecz Total FIZ ("Weksle Rolowane"), których termin zapłaty zapadł. Wydanie Weksli Rolowanych przez Fundusz nastąpi do dnia 15 stycznia 2020 r. Przyjęcie Weksla przez Total FIZ oraz zapłata odsetek, wyliczonych na dzień 20 grudnia 2019 r., na łączną kwotę 125.079,45 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć 45/100) złotych na rachunek Total FIZ, stanowi całkowitą spłatę zobowiązań z Weksli Rolowanych.

Zgodnie z umową Weksel będzie płatny na zlecenie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 20 grudnia 2020 r. Powyższa umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Powyższa informacja została opublikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.Na koniec grudnia 2019 r. liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła dwie, o szacowanej wartości rynkowej ok. 624.400,00 zł (sześćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych wg wyceny z dnia zawarcia umowy). W grudniu 2019 roku Emitent zbył trzy uwolnione nieruchomości o wartości 437.250,00 zł (czterysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).2. Realizacja celów emisji

Emitent zrealizował cele emisyjne, wydatkując na ich realizację wszystkie środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii B. W związku z powyższym w okresie objętym raportem nie wydatkował środków na cele emisyjne.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 28/2019 z dnia 13-12-2019 r. – Raport miesięczny za listopad 2019 roku


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 21-12-2019 r. - Podpisanie istotnej umowy wekslowej - rolowanie wymagalnych weksli i spłata odsetek


4. Kalendarz inwestora dotyczący stycznia 2020 r.

• Do 31.01.2020 r. – publikacja terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku

• Do 14.02.2020 r. - publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2019 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »