Reklama

MERIT (MEI): Raport miesięczny za grudzień 2020 roku - raport 1/2021

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2020 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.


W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez Spółkę - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną (ASI) - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza jak i dalszy rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych. MERIT INVESTMENTS ASI S.A. prowadzi działalność inwestycyjną, typową dla funduszy o charakterze Opportunity Fund. Korzystając z braku przywiązania do wybranych sektorów Spółka może w ramach realizacji celu inwestycyjnego ASI, mając na uwadze wyłączny przedmiot działalności MERIT INVESTMENTS ASI S.A., którym jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów, zgodnie z określoną polityką i strategią inwestycyjną, lokować środki pieniężne w różne klasy aktywów z wyłączeniem derywatów. Korzystne tendencje rynkowe mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, korzystając ze wzrostu wartości lokat w portfelu inwestycyjnym. Zwiększenie wartości i płynności instrumentów finansowych, a w konsekwencji zwiększenie potencjału rozwojowego to możliwe korzyści dla Spółki, podczas występowania korzystnych tendencji na rynkach kapitałowych. Z kolei negatywny rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych i pogorszenie się kondycji gospodarki regionu może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową, w tym na pogorszenie się wskaźników płynności Spółki jak również obniżenie zdolności do regulowania zobowiązań, między innymi przez pogorszenie się sumy bilansowej w wyniku spadku wartości lokat w portfelu inwestycyjnym Spółki, zależnym w dużej mierze od kapitalizacji rynkowej instrumentów znajdującym się w danym okresie w portfelu inwestycyjnym. Negatywna sytuacja na rynkach kapitałowych może ograniczyć Spółce dostęp do nowych źródeł finansowania, niezbędnego do zwiększenia skali zakupów akcji i udziałów w celu rozbudowy portfela inwestycyjnego. Kontynuacja wyprzedaży akcji na giełdach w wyniku pandemii może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji spółek portfelowych w celu uwolnienia gotówki na kolejne zakupy do portfela inwestycyjnego Spółki. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może dodatkowo spowodować, iż wyjścia z dokonanych przez Spółkę inwestycji również w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe, co będzie miało negatywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., w krótkim lub nawet w długim terminie. Utrzymywanie się negatywnego trendu na giełdach lub czasowe obniżanie wycen poszczególnych spółek będących w dobrej kondycji finansowej, a w konsekwencji niedoszacowanie wycen tych spółek może być wykorzystywane przez Spółkę do zwiększania zaangażowania w zakresie wybranych instrumentów finansowych w portfelu inwestycyjnym. Takie sytuacje miały miejsce w grudniu i dotyczyły emitentów z rynku głównego i alternatywnego – NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dłuższym horyzoncie tego typu transakcje mogą mieć pozytywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., pomimo ewentualnych, chwilowych negatywnych wpływów na wynik finansowy, wynikających chociażby z tymczasowego obniżenia się wartości dokonywanych inwestycji, spowodowanych dużą zmiennością wycen walorów w portfelu Spółki podczas zmiany trendów i pogarszania się nastrojów wśród inwestorów. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może spowodować, iż będzie dochodzić do sprzedaży akcji spółek portfelowych poniżej ich ceny nabycia, co zostanie odnotowane w sprawozdaniu finansowym Spółki za dany okres obrachunkowy jako strata finansowa, a w konsekwencji obniży wartość aktywów Spółki, jak również wartość kapitałów własnych i sumy bilansowej. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może niezależnie od spadku wyceny wartości portfela, opóźnić sam proces sprzedaży walorów z portfela, gdzie według projekcji zawsze zakładany jest między innymi scenariusz osiągnięcia zysku z danej pozycji w celu uwolnienia gotówki na pokrycie kosztów operacyjnych, czy na finansowanie nowych pozycji do portfela inwestycyjnego MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W grudniu 2020 roku przeważały wzrosty wycen spółek portfelowych, co będzie miało istotne, w pozytywnym zakresie, skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

Reklama


II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


1. W grudniu 2020 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:


1.1 W dniu 14 grudnia 2020 raport numer 24/2020 - Raport za listopad 2020 roku

1.2 W dniu 28 listopada 2020 raport numer 25/2020 - Raport - korekta raportu 5/2020


2. W Grudniu 2020 roku spółka przekazywała do publicznej wiadomości raport za pośrednictwem systemu ESPI:


2.1 W dniu 14 grudnia 2020 raport bieżący 6/2020 - Wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.


Emitent prowadził bieżące prace operacyjne i analityczne przy przebudowie portfela inwestycyjnego. Emitent kontynuował badania i analizy potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym.


IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu lutym 2021 roku.


- Raport miesięczny za styczeń 2021 roku do 14 lutego 2021 rokuOsoby reprezentujące spółkę:
Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »