Reklama

LOYD (LYD): RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2011 R. - raport 32

Zarząd Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Krakowie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2011 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych - kwiecień 2011 (komentarz Zarządu)

Reklama

W kwietniu 2011 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 12,6 %. W miesiącu objętym raportem odnotowano w związku z tym spadek stopy bezrobocia w granicach od 0,3 do 0,9 punktu procentowego we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy miał miejsce w województwie warmińsko-mazurskim o 0,9 punktu do poziomu 20,5%. Jest to warte podkreślenia, gdyż województwo warmińsko-mazurskie jest województwem o najwyższym natężeniu bezrobocia. Do spadku bezrobocia w porównaniu do miesiąca poprzedniego przyczynił się przede wszystkim spadek liczby nowych rejestracji bezrobotnych oraz wzrost liczby wyłączeń z ewidencji bezrobotnych z tytułu podjęcia pracy. Zjawisko wzmożonych wyrejestrowań z tytułu podjęcia pracy było spowodowane zintensyfikowaniem prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, transporcie, turystyce i leśnictwie.

Źródło: MPiPS

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

a)W okresie objętym niniejszym raportem spółka opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

2011-04-29 25/2011 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27.04.2011 r.

2011-04-26 24/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

2011-04-14 23/2011 Raport miesięczny za marzec 2011 r.

2011-04-08 22/2011 Informacja o wniosku akcjonariusza w sprawie umieszczenia punktów w porządku obrad WZA.b)W okresie objętym niniejszym raportem spółka opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

2011-04-08 7/2011 Informacja o wniosku akcjonariusza w sprawie umieszczenia punktów w porządku obrad WZA.

2011-04-27 8/2011 Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej 80% w ogólnej liczbie głosów na WZA


3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

W ramach realizacji przez emitenta polityki rozwoju w drodze działań akwizycyjnych w zakresie pozyskiwania do portfela Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A. podmiotów działających w sektorach pracy tymczasowej i w obszarze świadczeniu usług outsourcingu procesów biznesowych, Zarząd prowadził zaawansowane rozmowy z trzema kolejnymi podmiotami. Rozmowy zakończyły się podpisaniem w maju dwóch listów intencyjnych określających wstępne warunki zawarcia dwóch umów w ramach transakcji zakupu kolejnych spółek portfelowych.


Dnia 27 kwietnia 2011 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy ul. Topolowej 11 w Krakowie, w kancelarii notarialnej notariusza Tomasza Kota. Zgromadzenie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad ogłoszonym przez Zarząd w raporcie 21/2011 z dnia 30 marca 2011 r. uzupełnionym o punkty zgłoszone przez jednego z akcjonariuszy, o czym Zarząd poinformował w raporcie 22/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. Podjęto uchwały w sprawie sporządzenia przez Emitenta i spółki zależne sprawozdań finansowych, jak i dotycząca wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (Zarząd Spółki informował o tym w raporcie 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r).

W dniu 15 kwietnia nastąpiła rejestracja akcji serii D. Zarząd otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy postanowienia o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 806.166 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D (wartość nominalna akcji to 0,10 zł). Nowa wysokość kapitału zakładowego Spółki to 1.275.724,20 zł. Obecna liczba akcji w kapitale wynosi: 12.757.242 sztuk:

- 1.000.000 akcji serii A,

- 10.000.000 sztuk akcji serii B,

- 951.076 sztuk akcji serii C,

- 806.166 sztuk akcji serii D.


Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi: 13.757.242.

Jednocześnie w kwietniu br. Zarząd przyjął nową treść tekstu jednolitego statutu. Jego treść opublikowana została w raporcie EBI 24/2011 z dnia 26 kwietnia br.


4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W dniu 10 maja KDPW S.A. podjęło uchwałę Nr 408/2011 rejestrującą 806.166 sztuk akcji serii D pod kodem ISIN: PLPHLRK00019. Emitent prowadzi przed GPW procedurę ubiegania o wprowadzenie i notowania w ASO akcji zwykłych na okaziciela serii D i w związku z tym należy spodziewać się, że w drugiej połowie maja akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu na NewConnect. O dniu pierwszego notowania akcji serii D Emitent poinformuje w oddzielnym raporcie bieżącym

Jednocześnie Spółka planuje zwołanie walnego zgromadzenia zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe w związku z czym w maju wydane zostanie stosowne ogłoszenie o zwołaniu WZA.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku z późn. zm. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartosz Kaczmarczyk - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »