Reklama

PPRICE (PPR): Raport miesięczny za kwiecień 2012 roku - raport 13

Zarząd Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2012 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Power Price S.A.

W miesiącu kwietniu 2012 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Power Price S.A.:

Reklama


(1) Spółka prowadziła prace związane z optymalizacją działania platformy e-commerce Power Price. Prace koncentrowały się na poszerzeniu asortymentu i bazy produktowej oraz zwiększeniem funkcjonalności platformy, co wynikało z sugestii zgłaszanych przez użytkowników oraz analiz rynkowych przeprowadzanych przez zespół obsługujący platformę.

(2) Spółka podpisała umowy z 3 producentami towarów, których nie było dotąd w sprzedaży za pośrednictwem platformy Power Price. W sumie Spółka posiadała na koniec miesiąca kwietnia 2012 roku podpisanych 207 umów. Dostawcami platformy są min producenci artykułów biurowych, środków czystości, , artykułów skierowanych do branży HORECA, artykułów spożywczych, odzieży roboczej, podstawowych artykułów spożywczych, mebli biurowych, opakowań, a także dostawcy produktów związani z motoryzacją.

Żadna z podpisanych przez Spółkę umów nie spełnia kryteriów znaczącej umowy, przy czym za umowę znaczącą Zarząd Spółki przyjmuję umowę o wartości przekraczającej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki. Podpisane umowy wynikały z sugestii użytkowników platformy i uzupełniały asortyment dostępny w ramach serwisu.

(3) Spółka rozwija działania SEM i SEO związane z wykorzystaniem potencjału użytkowników wyszukiwarek , w tym najpopularniejszej lidera w tym segmencie - Google. Zwłaszcza działania SEO dotyczące pozyskiwania użytkowników z naturalnych wyników wyszukiwania mają duże znaczenie dla ograniczania kosztów marketingowych przy jednoczesnym pozyskiwaniu użytkowników zainteresowanych konkretnymi grupami produktów, co uzyskiwane jest poprzez optymalizację treści zawartych na platformie.

(4) W kwietniu spółka rozpoczęła realizację projektu związanego z podpisaną umową dotyczącą dotacji z PARP w wysokości 84 tys., o czym Emitent informował w raporcie miesięcznym za luty 2012 r. Projekt dotyczy realizacji narzędzia umożliwiającego w oparciu o zasoby Power Price łatwego tworzenia i edytowania list zakupowych klientów, dzięki czemu możliwe będzie łatwe i szybkie sprawdzenie aktualnych cen dla list zakupowych obejmujących dużą liczbę pozycji. Dzięki wprowadzeniu narzędzia, będzie możliwe porównywanie bieżących ceny z danymi historycznymi (w tym również dotyczącymi innych dostawców. Aplikacja ma za zadanie usprawnić i ułatwić planowanie zakupów klientom, oraz będzie wykorzystywana przez pracowników działu obsługi Klienta PowerPrice.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:


W okresie sprawozdawczym, tj. w miesiącu kwietniu 2012 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości, za pośrednictwem systemu EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 10/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 roku, Raport miesięczny za marzec 2012 roku

(2) Raport Bieżący EBI Nr 11/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku, Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii C oraz akcji serii C, D oraz praw do akcji serii D

(3) Raport Bieżący EBI Nr 12/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku, Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług autoryzowanego doradcy

W okresie sprawozdawczym, tj. w miesiącu kwietniu 2012 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości, raport za pośrednictwem systemu ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI 3/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku, Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez InQbe.

(2) Raport Bieżący ESPI 4/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku, Informacje o transakcjach na akcjach Power Price S.A., przekazane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.powerpricesa.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W kwietniu 2012 roku miała miejsce realizacja planów wykorzystania środków pochodzących z prywatnej emisji akcji serii B spółki w następującym zakresie:


- Przeprowadzenie prac rozwojowych i optymalizacyjnych platformy e-commerce Power Price

- Realizacja kampanii reklamowej w sieci AdWords promującej platformę Power Price

- Działalność w zakresie akwizycji nowych klientów poprzez pracowników działu handlowego


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:


Według stanu wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka przewiduje, że w okresie miesiąca maja 2012 roku, będą miały miejsce następujące wydarzenia korporacyjne:


(1) Emitent przewiduje, że w miesiącu maju do obrotu na rynku NewConnect wejdzie 10.000.000 (dziesięć milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2011 r. zgodnie z wnioskiem o jakim Emitent informował raportem RB 11/2012

(2) 15 maja 2012 roku Emitent opublikuje raport za I kwartał 2012 r.

(3) 19 kwietnia 2012 roku Emitent złożył wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji podniesienia kapitału o kwotę 1 mln zł, co jest związane z zakończeniem emisji akcji serii D. Emitent spodziewa się, że rejestracja podniesienia kapitału nastąpi w terminach przewidzianych przez Krajowy Rejestr Sądowy.


Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych"
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Skawiński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »