Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za kwiecień 2014 - raport 25

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za kwiecień 2014 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta


Według opinii Zarządu, w kwietniu 2014 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


W omawianym okresie Emitent prowadził działania sprzedażowe i marketingowe w celu zwiększenie liczby zawieranych umów z Seniorami. Działania Spółki w zakresie zawierania nowych umów w dalszym ciągu skoncentrowane są przede wszystkim na eksplorowaniu zbudowanej bazy klientów zainteresowanych usługami spółki.

Reklama


Zarząd Spółki w kwietniu 2014 r. kontynuował działania wynikające z zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu, których celem jest obniżenie kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej Spółki przy zachowaniu dynamiki wzrostu portfela umów.

W opinii Zarządu Spółki nadchodzące zmiany w otoczeniu prawnym oraz postępujące zmiany demograficzne będą czynnikiem stymulującym przyspieszenie wzrostu rynku, na którym działa Fundusz Hipoteczny DOM. Celem spółki jest elastyczne dostosowywanie swojej struktury organizacyjnej i działań reklamowych do potencjału i dynamiki rozwoju rynku.


W dniu 24 kwietnia 2014 r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 kwietnia 2014 r. o zarejestrowaniu zmiany treści § 3a Statutu, uchwalonej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 18 marca 2014 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29. W związku z powyższym w/w zmiana Statutu weszła w życie.


Dotychczasowe brzmienie § 3a:


"§ 3a

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.600 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 126 000 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2012 roku. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane nie wcześniej niż po dniu 1 stycznia 2013 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku."


Obowiązujące (aktualne) brzmienie § 3a:

"§ 3a

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.600 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 126 000 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy) akcji na okaziciela nowej serii o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji nowej serii będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2012 roku. Prawo objęcia akcji nowej serii może być wykonane nie wcześniej niż po dniu 1 stycznia 2013 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku."2. Realizacja celów emisji

W kwietniu 2014 r. grupa kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 0,00 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,00 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,00 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 51,00 tys. zł.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.04.2014 r. do 30.04.2014 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 22/2014 z dnia 10-04-2014 r. - Raport miesięczny za marzec 2014

• Raport bieżący nr 23/2014 z dnia 25-04-2014 r. - Zarejestrowanie przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.


4. Kalendarz inwestora dotyczący maja 2014 r.


14.05.2014 r. - publikacja raportu za I kwartał 2014 r.


Do 14.06.2014 r. - publikacja raportu miesięcznego za maj 2014 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »