Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za kwiecień 2016 roku - raport 30

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za kwiecień 2016 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W kwietniu 2016 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta, z wyjątkiem uwolnienia nieruchomości o znaczącej wartości będącej własnością Emitenta.

W kwietniu 2016 roku Grupa Kapitałowa Emitenta sprzedała

jedną uwolnioną nieruchomość. Na koniec kwietnia 2016 r. łączna liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła 10 (dziesięć), o łącznej szacowanej wartości rynkowej ok. 4,8 mln zł. Zakończenie procesu sprzedaży wymienionych nieruchomości będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Reklama


Spółka zależna Emitenta tj. spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka komandytowo-akcyjna w dniu 6 kwietnia 2016 r. otrzymała informację (akt zgonu) o śmierci Seniora, który nastąpił w marcu 2016 roku, wskutek czego wygasła istotna umowa dożywocia. Wskutek powyższego zdarzenia uwolniona została nieruchomość o wartości rynkowej według operatu szacunkowej w wysokości 1.678.131,00 zł i wartości skorygowanej (o wartość obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem służebności osobistej mieszkania): 1.262.649,00 zł. Uwolnienie nieruchomości wygeneruje jednorazowy przychód dla spółki zależnej o wartości ok. 619 tys. zł, który zostanie uwzględniony w wyniku za 1 kwartał 2016 roku.


W dniu 15 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 5 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania na nową kadencję Pana Roberta Majkowskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie.

W związku z upływem kadencji Pana Roberta Majkowskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 9 ust. 6 pkt. 1) i 10 ust. 4 Statutu Spółki powołuje z dniem 6 maja 2016 roku na nową pięcioletnią kadencję Pana Roberta Majkowskiego jako Prezesa Zarządu Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarząd Emitenta zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. na dzień 17 maja 2016 r. o godz. 9.30 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29.

Jednak ze względu na potrzebę rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki (w celu wykreślenia ze Statutu Spółki § 3a i § 3b Statutu) oraz o uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. ustalone na dzień 17 maja 2016 r. zostało odwołane.

Kolejny termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest wyznaczone na dzień 9 czerwca 2016 r. o godz. 9.30 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planuje się podjęcie uchwał w sprawie m.in. zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki, podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015 oraz w/w zmiany Statutu.


W dniu 25 kwietnia 2016 r. został złożony wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzenie akcji Emitenta do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek dotyczy:

• 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

• 3.000.000 (trzy milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.


2. Realizacja celów emisji

W kwietniu 2016 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 6,5 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,0 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,0 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 14,0 tys. zł.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.04.2016 r. do 30.04.2016 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 15/2016 z dnia 06-04-2016 r. – Wygaśnięcie istotnej umowy dożywocia zawartej przez spółkę zależną

• Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 14-04-2016 r. – Raport miesięczny za marzec 2016 roku

• Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 16-04-2016 r. – Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję

• Raport bieżący nr 18/2016 z dnia 19-04-2016 r. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 17 maja 2016 r.

• Raport bieżący nr 19/2016 z dnia 19-04-2016 r. – Projekty uchwał na ZWZ w dniu 17 maja 2016 r.

• Raport bieżący nr 20/2016 z dnia 26-04-2016 r. – Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D i E do obrotu na rynku NewConnect


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI.

• Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 19-04-2016 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A.4. Kalendarz inwestora dotyczący maja 2016 r.

16.05.2016 r. – publikacja raportu za I kwartał 2016

24.05.2016 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Do 14.06.2016 r. - publikacja raportu miesięcznego za maj 2016 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »