Reklama

ISIAG (ISG): Raport miesięczny za lipiec 2011 - raport 14

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2011ZARZĄD INSTYTUTU SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SA PRZEKAZUJE RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC LIPIEC 2011


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta:


Zarząd Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA informuje ,iż w czasookresie miesiąca lipca realizował warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek pomocy społecznej wynikające z podpisanych umów z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej dla województw:pomorskiego,lubelskiego,małopolskiego,pomorskiego,zachodniopomorskiego.

Reklama


Zarząd Emitenta informuje, iż 8 lipca 2011r zakończył realizację usług w ramach umowy

z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej której przedmiotem była kompleksowa organizacja szkoleń z zakresu "Pracy z rodziną - Mediacje" w ramach projektu "Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS PO KL.

Warsztaty realizowane były w czasookresie od maja do lipca 2011r. Maksymalna wartość umowy, stanowiąca jednocześnie całkowite wynagrodzenie należne Emitentowi za realizację przedmiotowej umowy wynosi 116 320, 00 zł brutto.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA zrealizował w terminach 27-28.06.2011 warsztaty szkoleniowe dla 2 grup w ramach umowy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, której przedmiotem była kompleksowa organizacja szkolenia z zakresu "Pracy socjalnej - Socjoterapia różne rodzaje i formy terapii zajęciowej" w ramach projektu "Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS PO KL. Maksymalna wartość umowy, stanowiąca jednocześnie całkowite wynagrodzenie należne Emitentowi za realizację przedmiotowej umowy wynosi 37 720,00 zł brutto.


Jakość przeprowadzonych szkoleń została wysoko oceniona, co potwierdzają wyniki badań ewaluacyjnych.


Obecnie Emitent realizuje usługi w ramach umów, o których zawarciu informował publicznie. Wszystkie realizowane usługi przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem.


Umowy na podstawie których Emitent realizuje usługi:


Umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, której przedmiotem jest kompleksowa organizacja Szkoleń z zakresu "Aktywizacja środowiska lokalnego w ramach Programu Aktywności Lokalnej" i z zakresu: "Budowanie współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej tworzenie grup interdyscyplinarnych" w ramach projektu "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej".


Maksymalna wartość umowy stanowiąca jednocześnie całkowite wynagrodzenie należne Emitentowi za realizację przedmiotowej umowy wynosi 86 956,00 zł brutto.

Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia umowy do

dnia przeprowadzenia i rozliczenia kosztów za wykonanie ostatniego zadania w ramach umowy. Czas realizacji:20.06.2011-27.09.2011


Umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, której przedmiotem jest kompleksowa organizacja szkolenia z zakresu "Asystent rodziny" w ramach projektu "Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników pomocy i integracji społecznej" - Projekt systemowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Maksymalna wartość umowy, stanowiąca jednocześnie całkowite wynagrodzenie należne Emitentowi za realizację przedmiotowej umowy wynosi 94 440,00 zł brutto. Czas realizacji: 20.06.2011-11.08.2011.

Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia umowy do dnia przeprowadzenia i rozliczenia kosztów za wykonanie ostatniego zadania w ramach umowy.


Umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, której przedmiotem jest kompleksowa organizacja szkolenia z zakresu "Mediacje rodzinne" w ramach projektu systemowego "Akademia Pomocy i Integracji Społecznej - Wsparcie Kadr" realizowanego w ramach Priorytetu VII PO KL - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Maksymalna wartość umowy, stanowiąca jednocześnie całkowite wynagrodzenie należne Emitentowi za realizację przedmiotowej umowy wynosi 65 152,00 zł brutto. Czas realizacji: 20.07.2011 -21.09.2011

Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia umowy do dnia przeprowadzenia i rozliczenia kosztów za wykonanie ostatniego zadania w ramach umowy.


Umowa z Województwem Pomorskim, której przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń, seminarium i wizyt studyjnych przez Emitenta dla pracowników pomocy i integracji społecznej w ramach projektu pt. "Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowite wynagrodzenie Emitenta wynosi 886.310,05 zł. Umowa została zawarta na okres od dnia 20 czerwca 2011 roku do dnia 5 grudnia 2011 roku.

Umowa z Województwem Zachodniopomorskim, której przedmiotem jest kompleksowa realizacja zadania szkoleniowego pn. Organizacja cyklu edukacyjnego pn." Zespoły interdyscyplinarne - tworzenie i funkcjonowanie" realizowanego w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. Profesjonalne kadry - lepsze jutro. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Maksymalna wartość umowy, stanowiąca jednocześnie całkowite wynagrodzenie należne Emitentowi za realizację przedmiotowej umowy wynosi 172.789,00 zł brutto.

Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia umowy do dnia przeprowadzenia i rozliczenia kosztów za wykonanie ostatniego zadania w ramach umowy.

Czas realizacji od 5.07.2011-18.11.2011. Kwota z tytułu wyżej wymienionych umów zawartych przez Emitenta wyniosła 1 459 687,05 zł brutto.


W najbliższym czasie Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA oczekuje podpisania umowy z Centralną Komisją Egzaminacyjną na realizację Szkoleń dla pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych w 2011r. Wartość umowy wyniesie 3 667 223,00zł. Szkolenia zostaną przeprowadzone na terenie całego kraju do końca roku. Sukces ten w sposób znaczący zmienia prognozy finansowe spółki i jest dobrą zapowiedzią na przyszłość.


Ponadto Instytut składał oferty dotyczące realizacji szkoleń w przetargach nieograniczonych odnośnie realizacji projektów unijnych realizowanych przez ROPS-y.

Przetarg nieograniczony dla ROPS Lublin. Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń w ramach projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej." Złożono na kwotę 426 808,25 zł


2.Realizacja celów emisyjnych.


W miesiącu lipcu 2011r. Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA nie wydatkował środków finansowych na cele emisyjne.


3.Zestawienie raportów publikowanych przez emitenta w okresie od 01.07.2011 do 31.07.2011r.


- Raport bieżący nr 6/2011 z dnia 07.07.2011 Podpisanie umowy z województwem zachodnio-pomorskim

- Raport bieżący nr 7/2011 z dnia 07.07.2011 Informacja o podpisanych umowach i działalności komercyjnej.

- Raport bieżący nr 8/2011 z dnia 11.07.2011 Oświadczenie Spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA w przedmiocie postrzegania przez Spółkę "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na New Connect"

- Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 11.07.2011 Uzupełnienie raportu w przedmiocie postrzegania przez Spółkę "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na New Connect"

- Raport bieżący nr 10/2011 z dnia 11.07.2011 Korekta raportu w przedmiocie postrzegania przez Spółkę "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na New Connect"

- Raport bieżący nr 11/2011 z dnia 13.07.2011 Raport miesięczny z czerwiec 2011-08-05

- Raport bieżący nr 12/2011 z dnia 25.07.2011 ISIAG wygrany przetarg

- Raport bieżący nr 13/2011 z dnia 26.07.2011 Raport z tytułu realizowanych umów


4. Kalendarz inwestora dotyczący sierpnia 2011

Do dnia 14 września 2011 roku zostanie opublikowany raport za sierpień 2011 roku. Podstawa prawna: pkt 16 załącznika nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu giełdy z dnia 31 listopada 2008-"Dobre praktyki Spółek Notowanych na New Connect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Grodzki - Prezes
Danuta Kowalczyk - Wiceprezes

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »