Reklama

PHARMENA (PHR): Raport miesięczny za lipiec 2013 - raport 59

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za lipiec 2013 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, w lipcu 2013 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


W lipcu br. Pharmena osiągnęła przychody ze sprzedaży dermokosmetyków w wysokości 875 tys. zł, tym samym osiągając blisko 100% wzrost przychodów wobec lipca 2012 roku.

W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.

Reklama


W obszarze badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym w raportowanym okresie miały miejsce następujące zdarzenia:

W dniu 15 lipca 2013 r. spółka zależna Cortria Corporation (USA) złożyła wniosek w Health Canada, Dyrektoriat Produktów Naturalnych, o wydanie zgody na przeprowadzenie badania kliniczne fazy II ("Proof of Concept") innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego opartego na substancji czynnej 1-MNA (nazwa robocza leku TRIA-662).

Planuje się, że badania kliniczne fazy II ("Proof of Concept") będą badaniami randomizowanymi, wieloośrodkowymi, placebo kontrolowanymi z łącznym udziałem przynajmniej 64 pacjentów (dwie grupy badawcze: 1-MNA, placebo, ratio: 3:1). Właściwe badanie poprzedzone będzie 6-tygodniowym okresem, podczas którego do 200 pacjentów poddanych będzie kontrolowanej diecie. Po tym okresie nastąpi randomizacja tj. losowy wybór co najmniej 64 pacjentów spośród pacjentów poddanych kontrolowanej diecie. Pacjenci wybrani losowo spełniający kryteria doboru będą brać udział we właściwym badaniu, podczas którego będzie im podawany lek 1-MNA. Lek podawany będzie 3-razy dziennie, podczas posiłku przez okres 14 tygodni. Kontrolowane będą kluczowe parametry profilu lipidowego (m.in. poziom TG, HDL, LDL oraz TC), stanu zapalnego (CRP, IL6) oraz parametry związane z bezpieczeństwem preparatu (m.in. glukoza, ALT, ASP, elektrokardiogram). Po przeprowadzeniu badań sporządzony zostanie raport zawierający wyniki badań.

Celem badania będzie ustalenie efektywnej dawki leku oraz potwierdzenia braku działań niepożądanych u ludzi w wyższych dawkach leku. Planowany okres prowadzenia badań to 12 miesięcy od daty uzyskania zgody od regulatora rynku Health Canada. Jednostką nadzorującą badanie będzie Montreal Heart Institute, planuje się uczestnictwo w badaniu ok. 15 klinik.

Przeprowadzenie badań klinicznych II fazy jest niezbędne do komercjalizacji projektu leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA, zaś potencjalne przychody z komercjalizacji leku mogą mieć bardzo istotny wpływ na wyniki finansowe i wycenę rynkową Emitenta.


W obszarze prac nad suplementem diety 1-MNA w raportowanym okresie miały miejsce następujące zdarzenia:

W dniu 19 lipca 2013 r. zakończono badania analityczne serii pilotażowej produktu. Przeprowadzone badania wykazały, iż proces formulacji i produkcji kapsułek zawierających 1-MNA został wykonany w prawidłowy sposób. Kapsułki są zgodne z specyfikacją i zawierają założoną ilość substancji czynnej 1-MNA.

Suplement diety 1-MNA to innowacyjny produkt posiadający zdolność do wpływania na biomarkery ryzyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz do stymulowania produkcji endogennej (naturalnej) prostacykliny. Niski poziom prostacykliny w organizmie zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy. Badania wykazały, że stężenie endogennego 1-MNA w organizmie człowieka maleje wraz z wiekiem. Dzięki suplementowi diety 1-MNA można uzupełniać niedobór 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny ograniczając ryzyko powstania miażdżycy.

Po uzyskaniu rejestracji suplementu diety 1-MNA jako nowej żywności w ramach procedury europejskiej, Emitent rozpocznie proces produkcji suplementu diety 1-MNA i wdroży ten produkt do sprzedaży na rynkach krajów Unii Europejskiej.

Wprowadzenie do sprzedaży innowacyjnego suplementu diety 1-MNA może mieć istotny wpływ na przychody Spółki w najbliższych kilku latach.


Ponadto, w lipcu 2013 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.


W związku z zakończeniem w czerwcu 2013 r. z sukcesem oferty publicznej akcji D (z zachowaniem prawa poboru) Spółka w lipcu 2013 r. przedstawiła podsumowanie subskrypcji akcji serii D. Subskrypcja była przeprowadzana w dniach 5-19 czerwca 2013 r. Przydzielono 1 759 010 akcji serii 67 inwestorom w zapisach podstawowych i 7 inwestorom w zapisach dodatkowych (stopa redukcji w zapisach dodatkowych wyniosła 98,36%). Emisja emisyjna wynosiła 7,5 zł za jedną akcję serii D. Koszty emisji wyniosły ok. 390 tys. zł. Kwota netto pozyskanych środków z emisji wyniosła ok. 12,8 mln zł.

W dniu 18 lipca 2013 r. rozpoczęło się notowanie na rynku NewConnect 1.759.010 (jednego miliona siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy dziesięciu) praw do akcji serii D. Prawa do akcji serii D będą notowane do dnia 13 sierpnia 2013 r., a od 14 sierpnia 2013 r. notowanie będą akcje serii D.

W dniu 25 lipca 2013 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 175.901,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jeden złotych) w drodze emisji 1.759.010 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. W związku z powyższych, po rejestracji podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy PHARMENA S.A. wynosi 879.505,20 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięć złotych dwadzieścia groszy).

W dniu 25 lipca 2013 r. nastąpiła także rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego brzmienia § 10 ust. 4 Statutu Spółki i nadania nowej treści. Aktualne (zarejestrowane) brzmienie § 10 ust. 4 Statutu Spółki jest następujące: "Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia."2. Realizacja celów emisji

W lipcu 2013 r. Pharmena S.A. nie wydatkowała bezpośrednio środków pieniężnych na cele emisyjne. Natomiast w omawianym miesiącu spółka zależna Cortria Corporation wydatkowała środki na doradztwo w zakresie przygotowania wniosku na badania fazy II, badania biodostępności, opłaty patentowe, produkcje tabletek do badań fazy II oraz obsługę prawną.3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.07.2013 r. do 31.07.2013 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 46/2013 z dnia 02-07-2013 r. - Podsumowanie subskrypcji akcji serii D

• Raport bieżący nr 47/2013 z dnia 10-07-2013 r. - Uzupełnienie raportu nr 44/2013 - Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

• Raport bieżący nr 48/2013 z dnia 12-07-2013 r. - Raport miesięczny za czerwiec 2013

• Raport bieżący nr 49/2013 z dnia 12-07-2013 r. - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do Akcji serii D Pharmena S.A. na rynku NewConnect

• Raport bieżący nr 50/2013 z dnia 16-07-2013 r. - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji serii D

• Raport bieżący nr 51/2013 z dnia 16-07-2013 r. - Złożenie wniosku do Health Canada o wydanie zgody na badania kliniczne fazy II leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA

• Raport bieżący nr 52/2013 z dnia 22-07-2013 r. - Zakończenie sukcesem badań analitycznych serii pilotażowej suplementu diety 1-MNA

• Raport bieżący nr 53/2013 z dnia 25-07-2013 r. - Rejestracja podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii D

• Raport bieżący nr 54/2013 z dnia 25-07-2013 r. - Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki


W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 10/2013 z dnia 05-07-2013 r. - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta

• Raport bieżący nr 11/2013 z dnia 05-07-2013 r. - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta

• Raport bieżący nr 12/2013 z dnia 09-07-2013 r. - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta

• Raport bieżący nr 13/2013 z dnia 29-07-2013 r. - Ujawnienie stanu posiadania - zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 10% w ogólnej liczby głosów

• Raport bieżący nr 14/2013 z dnia 31-07-2013 r. - Ujawnienie stanu posiadania - zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 15% w ogólnej liczby głosów

• Raport bieżący nr 15/2013 z dnia 31-07-2013 r. - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta4. Kalendarz inwestora dotyczący sierpnia 2013 r.

14-08-2013 - publikacja raportu za II kwartał 2013

30-08-2013 - dzień ustalenia prawa do dywidendy

Do 14-09-2013 r. - publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2013 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Palka - Prezes Zarządu
Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »