Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za lipiec 2015 roku

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za lipiec 2015 r.

Reklama


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta


W lipcu 2015 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.

Ze względu na zbliżające się zakończenie kadencji obecnego parlamentu i Rządu oraz z powodu przedłużającego się opiniowania projektu Zarząd Spółki zakłada, że w roku 2015 nie dojdzie do uchwalenia Ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym mającej bezpośredni wpływ na działalność Spółki. Po ukonstytuowaniu się nowego parlamentu Zarząd Spółki podejmie działania mające na celu przywrócenie prac nad Ustawą.


W omawianym okresie Emitent prowadził działania sprzedażowe i marketingowe w celu zwiększenia liczby zawieranych umów z Seniorami. Działania Spółki w zakresie zawierania nowych umów w dalszym ciągu skoncentrowane są przede wszystkim na eksplorowaniu zbudowanej posiadanej bazy klientów zainteresowanych usługami Grupy Kapitałowej.


13 lipca 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, w ramach którego Rada Nadzorcza zaakceptowała zaktualizowany plan Zarządu, którego celem są:

1. Osiągnięcie równowagi finansowej przez Grupę Kapitałową;

2. Kontynuowanie prac lobbingowych i doprowadzenie do Uchwalenia ustawy przez nowy parlament;

3. Organiczny wzrost dostosowany do aktualnego potencjału rynku.

W ramach planu przeprowadzone zostaną oszczędności w wyniku których między innymi:

- zmieniony zostanie system wynagradzania sprzedawców w większym stopniu uzależniający poziom wynagrodzenia od wyników sprzedaży;

- dojdzie do likwidacji stacjonarnych oddziałów i ograniczenia kosztów administracyjnych z nimi związanych.


W wyniku wprowadzenia planu zakładane jest zbilansowanie w 2015 roku wpływów ze sprzedaży uwolnionych nieruchomości z wydatkami na strukturę organizacyjną i kosztami prowadzenia umów renty dożywotniej i utrzymania portfela nieruchomości. Osiągnięcie równowagi pozwoli Grupie Kapitałowej na ograniczenie skali pozyskiwania zewnętrznego finansowania do czasu przewidywanego otwarcia się rynku.


Spółka zależna Emitenta (Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna) w dniu 14 lipca 2015 roku złożona do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu (ASO) na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dotyczący następujących instrumentów finansowych spółki zależnej:

- 3.566 (trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda.


Spółka zależna Emitenta (Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna) w dniu 31 lipca 2015 r. dokonała zapłaty odsetek od obligacji serii A.

Za czwarty okres odsetkowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 lipca 2015 r. z tytułu odsetek od obligacji serii A dokonano wypłaty kwoty 113.424,72 zł. Wypłata została dokonana w dniu 31 lipca 2015 r.

Obligacje serii A są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 9% w skali roku. Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii A wynosi 5 000 000 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 31 lipca 2017 roku.


2. Realizacja celów emisji


W lipcu 2015 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 0,00 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,00 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,00 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 42,00 tys. zł.3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.07.2015 r. do 31.07.2015 r.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 24/2015 z dnia 14-07-2015 r. – Raport miesięczny za czerwiec 2015 roku

• Raport bieżący nr 25/2015 z dnia 21-07-2015 r. – Złożenie przez spółkę zależną wniosku o wprowadzenie obligacji serii B do ASO na rynku Catalyst

• Raport bieżący nr 26/2015 z dnia 31-07-2015 r. – Wypłata odsetek od obligacji serii A przez spółkę zależną


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.


4. Kalendarz inwestora dotyczący sierpnia 2015 r.

14.08.2015 r. – publikacja raportu za II kwartał 2015

Do 14.09.2015 r. - publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2015 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Lipiec 2015 | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »