Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za lipiec 2018 roku - raport 20

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za lipiec 2018 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W lipcu 2018 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.

Na koniec lipca 2018 r. łączna liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła 7, o łącznej szacowanej wartości rynkowej ok. 2.334.100,00 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące sto złotych). Zakończenie procesu sprzedaży wymienionych nieruchomości będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Jednocześnie w lipcu 2018 roku Grupa Kapitałowa Emitenta zbyła za kwotę 399.000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) dwie uwolnione nieruchomości.

Reklama


Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) w nawiązaniu do raportu nr 27/2017 opublikowanego w systemie ESPI w dniu 1 grudnia 2017 r. poinformował, iż w dniu 12 lipca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny wydał wyrok oddalający apelację kuratora spadku od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie oddalającego powództwo o ustalenie, iż czynność prawna (umowa renty odpłatnej zawarta pomiędzy Seniorem a Funduszem Hipotecznym DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna - spółka zależna Emitenta - na podstawie której Senior przeniósł na spółkę zależną Emitenta spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie w zamian za dożywotne świadczenie renty) jest nieważna. Ponadto Sąd zasądził od Powoda na rzecz spółki zależnej Emitenta zwrot kosztów postępowania. Powyższy wyrok jest prawomocny.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie toczyło się o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli złożonego w związku z zawarciem umowy ze spółką zależną Emitenta. Ze względu na wygaśnięcie umowy renty odpłatnej spółka zależna Emitenta w trakcie postępowania sądowego zbyła ww. prawo za kwotę 300.000 zł. W związku z powyższym oddalenie apelacji w przedmiotowej sprawie powoduje, iż brak jest podstaw do wystąpienia z roszczeniem wobec spółki zależnej Emitenta o odszkodowanie z tytułu zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Powyższa informacja została opublikowana ze względu na istotną wartość rynkową (kwota 300.000 zł), za którą zostało zbyte spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu będącego przedmiotem sporu. Ze względu na uprawomocnienie się powyższego wyroku, kurator spadku nie może wystąpić z roszczeniem wobec spółki zależnej Emitenta o odszkodowanie z tytułu zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.


Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) w nawiązaniu do raportu nr 9/2017 opublikowanego w systemie ESPI w dniu 9 maja 2017 r. poinformował, iż w dniu 17 lipca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny wydał wyrok oddalający apelację spółki zależnej Emitenta (spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna) od wyroku Sądu Okręgowego ustalającego, że umowa o dożywocie zawarta pomiędzy Seniorem a spółką zależną Emitenta, na podstawie której Senior przeniósł na spółkę zależną Emitenta prawo własności nieruchomości położonej w Krakowie w zamian za dożywotne utrzymanie - jest nieważna. Ponadto Sąd zasądził od spółki zależnej Emitenta na rzecz Powoda zwrot kosztów postępowania. Powyższy wyrok jest prawomocny. W dniu 18 lipca 2018 r. spółka zależna Emitenta złożyła wniosek o uzasadnienie wyroku.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie toczyło się z powództwa spadkobiercy Seniora o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli złożonego w związku z zawarciem umowy dożywocia ze spółką zależną Emitenta.

Powyższa informacja została opublikowana ze względu na istotną wartość rynkową (kwota 319.000 zł) umowy dożywocia według wyceny rzeczoznawcy bez uwzględnienia obciążenia prawem dożywocia, której dotyczy powyższy wyrok. Ze względu na uprawomocnienie się powyższego wyroku spółka zależna Emitenta jest zobowiązana pokryć koszty postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego. Mając na uwadze, że nieruchomość będąca przedmiotem sporu została zbyta na rzecz osoby trzeciej, powód nie odzyska nieruchomości, gdyż nabywcę chroni rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Jednakże powód ze względu na powyższy wyrok może wystąpić przeciwko spółce zależnej Emitenta z kolejnym powództwem o odszkodowanie za nieruchomość, co w przypadku zasądzenia na rzecz powoda odszkodowania za nieruchomość może mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Spółce zależnej Emitenta natomiast przysługiwać będzie roszczenie o zwrot kwot stanowiących miesięczną rentę dożywotnią oraz wszelkich nakładów/kosztów poniesionych na tę nieruchomość.


2. Realizacja celów emisji

W lipcu 2018 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 130,5 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 1,7 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,0 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 51,4 tys. zł.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 18/2018 z dnia 13-07-2018 r. – Raport miesięczny za czerwiec 2018 roku


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 12-07-2018 r. – Wyrok Sądu Apelacyjnego oddalający apelację o ustalenie, iż umowa renty odpłatnej zawarta przez spółkę zależną jest nieważna

• Raport bieżący nr 9/2018 z dnia 18-07-2018 r. – Wyrok Sądu Apelacyjnego oddalający apelację spółki zależnej od wyroku Sądu Okręgowego ustalającego nieważność umowy o dożywocie zawartej przez spółkę zależną


4. Kalendarz inwestora dotyczący sierpnia 2018 r.

• 13.08.2018 r. – publikacja raportu za II kwartał 2018 r.

• Do 14.09.2018 r. - publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2018 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »