Reklama

SMTSOFT (SMA_): Raport miesięczny za listopad 2012 r.

Zarząd Spółki SMT Software S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2012 roku.

Reklama


1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych


Informacja o wygranym przetargu w Ministerstwie Finansów

W dniu 23.11.2012 r. Zarząd SMT Software otrzymał zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie przetargu ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów. Przetarg dotyczy dostawy sprzętu wraz z usługami towarzyszącymi oraz migracji systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.

Oferta SMT Software na kwotę ok. 34 mln PLN brutto została wybrana jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów. Projekt jest zaplanowany na 4 lata, a płatności będą realizowane etapami. Pozostali oferenci mają możliwość odwołania się od decyzji komisji przetargowej w ustawowym terminie.


Prognozy wyników finansowych na rok 2012 i 2013

W listopadzie 2012 Zarząd SMT Software S.A. podał do publicznej wiadomości informację o prognozowanych wynikach finansowych grupy kapitałowej SMT Software S.A. na rok 2012 i 2013. Prognozowany skonsolidowany zysk netto za rok 2012 wynosi 5.500.000 zł. Prognozowany skonsolidowany zysk netto za rok 2013 wynosi 7.600.000 zł.


List otwarty do akcjonariuszy

Spółka Grupa ADV SA planuje przejąć docelowo 100% akcji w spółkach Codemedia S.A. oraz SMT Software S.A., wydając w zamian obecnym akcjonariuszom mniejszościowym nowo wyemitowane akcje Grupy ADV SA. Nazwa spółki Grupa ADV zmieni się na Grupa SMT.


Ranking IT@BANK

Redakcja "Miesięcznika Finansowego BANK" - magazynu kadry menedżerskiej banków - po raz kolejny przyznała nagrody w rankingu IT@BANK 2011 dla najlepszych firm informatycznych. SMT Software zdobyła 1. pozycję w podrankingu dotyczącym potencjału rozwojowego oraz 21. miejsce w rankingu głównym. Pierwsze miejsce emitent zawdzięcza przede wszystkim dynamicznemu rozwojowi. W roku 2011 przychody spółki wzrosły o ponad 86%, wzrost liczby klientów wyniósł ponad 113%, ponadto firma zwiększyła zatrudnienie o ponad 50%. W rankingu głównym spółka znalazła się na 21. miejscu dzięki przychodom ze sprzedaży za rok 2011 wynoszącym 33,94 mln PLN oraz wysokiemu udziałowi przychodów pochodzących z sektora finansowego, który wyniósł 36,5%. Spółka została wyróżniona również w Podrankingu Efektywności uzyskując 16. miejsce dzięki dynamice wzrostu przychodów na jedną osobę (ponad 21%) oraz poprawie wyników finansowych w stosunku do roku poprzedniego. W Podrankingu Firm Obsługujących Sektor Publiczny firma zajęła 27 miejsce.


Centrum Badawczo - Rozwojowe SMT Software S.A. w Białymstoku

SMT Software S.A. rozpoczęła aktywne działania na lokalnym rynku podlaskim mające na celu utworzenie w swoim białostockim oddziale innowacyjnego Centrum Badawczo - Rozwojowego oferującego nowe miejsca pracy dla specjalistów z obszaru IT. Finansowana z Funduszy Europejskich działalność centrum polegać będzie na prowadzeniu prac badawczo - rozwojowych. Opracowywane w nowym centrum rozwiązania technologiczne będą powstawały w oparciu o konkretne możliwości ich zastosowania w prowadzonej działalności przez obecnych i przyszłych klientów spółki.


Rezygnacja Członka Zarządu

W dniu 29.11.2012 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Emiliana Półrolnika z pełnienia funkcji Członka Zarządu. Pan Emilian Półrolnik w dalszym ciągu będzie współpracownikiem Spółki dbając o rozwój jej działalności na nowych rynkach.


2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe w systemie EBI:


2012-11-30 59/2012 Rezygnacja Członka Zarządu

2012-11-24 58/2012 Informacja o wygranym przetargu w Ministerstwie Finansów

2012-11-20 57/2012 Stanowisko Zarządu SMT Software S.A. w sprawie parytetu wymiany akcji SMT Software S.A. na akcje Grupa ADV S.A.

2012-11-14 56/2012 Raport miesięczny za październik 2012 r.

2012-11-07 55/2012 Prognoza wyników finansowych SMT Software S.A. na rok 2012 i 2013

2012-11-07 54/2012 Raport kwartalny za III kwartał 2012

2012-11-06 53/2012 List otwarty do akcjonariuszy Grupy ADV SA oraz spółek zależnych SMT Software SA oraz Codemedia SA


W okresie objętym niniejszym raportem spółka nie publikowała raportów w systemie ESPI.3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.


W listopadzie 2012 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.Do 14 stycznia 2012 r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za grudzień.
Osoby reprezentujące spółkę:
Szymon Pura - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »