FHDOM (FHD): Raport miesięczny za listopad 2013 - raport 43

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za listopad 2013 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta


Według opinii Zarządu, w listopadzie 2013 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


W omawianym okresie Emitent prowadził działania sprzedażowe i marketingowe w celu zwiększenie liczby zawieranych umów z Seniorami. Działania Spółki w zakresie zawierania nowych umów skoncentrowane są przede wszystkim na eksplorowaniu zbudowanej bazy klientów zainteresowanych Klientów. Aktualnie w procesie sprzedaży jest ponad 460 klientów zainteresowanych usługami emitenta.

Reklama


Zarząd Spółki w listopadzie kontynuował działania, których celem jest obniżenie kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej Spółki przy zachowaniu dynamiki wzrostu portfela umów. W listopadzie wygasła umowa z Domem Maklerskim BPS S.A. na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz zawarto umowę w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect z 4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółką komandytową.


W dniu 14 listopada 2013 r. Emitent opublikował raport za III kwartał 2013 r. zawierający dane jednostkowe i skonsolidowane.

W III kwartale 2013 r. wdrożono zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki plan obniżenia kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej przy jednoczesnym zachowaniu wzrostu ilości i wartości portfela umów oraz zachowaniu pozycji lidera rynku hipoteki odwróconej w Polsce. W wyniku realizacji planu między innymi rozpoczęto obniżanie kosztów najmu oddziałów poprzez zmianę ich lokalizacji i wielkości wynajmowanej powierzchni, likwidację oddziałów nierentownych, obniżono koszty reklamy i koszty funkcjonowania Klubów Seniora DOM. W związku z wprowadzeniem usprawnień w procesie obsługi klientów dzięki zakończeniu wdrożenia systemu CRM obniżono koszty osobowe pracowników administracyjnych i operacyjnych. Zakończenie planu reorganizacyjnego planowane jest na I kwartał 2014 roku. Wdrożenie planu podyktowane było niższym od zakładanego tempem wzrostu rynku hipoteki odwróconej w Polsce i dostosowaniem struktury organizacyjnej do aktualnego potencjału rynku. W opinii Zarządu Spółki nadchodzące zmiany w otoczeniu prawnym oraz postępujące zmiany demograficzne będą czynnikiem stymulującym przyspieszenie wzrostu rynku, na którym działa Fundusz Hipoteczny DOM. Celem spółki jest elastyczne dostosowywanie swojej struktury organizacyjnej i działań reklamowych do potencjału i dynamiki rozwoju rynku. Wprowadzone zmiany przyniosły pierwsze pozytywne efekty w postaci poprawy wyników finansowych Grupy.

Grupa Kapitałowa w okresie od 01.07.2013 r. do 30.09.2013 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1 377 tys. zł. Wartość przychodów w II kw. 2013 r. była niższa o 22,3% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2012. W głównej mierze spowodowane było to spadkiem zanotowanego zysku z wyceny nieruchomości inwestycyjnych o 505 tys. zł w III kw. 2013 w porównaniu do III kw. 2012 r. Decydujący wpływ na spadek przychodów z tego tytułu miała nieznacznie mniejsza liczba pozyskanych nieruchomości w stosunku do analogicznego okresu roku 2012 (spadek liczby zawartych umów w kwartale z 22 do 17) oraz niższe wyceny pozyskanych w okresie nieruchomości (spadek z 4,6 mln do 3,3 mln).

Dzięki wdrożeniu planu oszczędności i większej efektywności wykorzystania zasobów organizacji w III kw. 2013 r. Grupa Kapitałowa po raz pierwszy zanotowała zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 100 tys. zł. W III kw. 2013 r. spadek pozostałych pozycji kosztów (niezwiązanych bezpośrednio z obrotem i wyceną nieruchomości oraz zobowiązań z tytułu renty i dożywocia) wyniósł aż 64,2% w relacji do analogicznego kwartału 2012 r.

Na koniec trzeciego kwartału 2013 r. suma bilansowa wzrosła do poziomu 29 266 tys. zł w stosunku do wartości 19 356 tys. zł na koniec III kw. 2012 r. Wzrost sumy bilansowej o 51,2% wynikał przede wszystkim ze wzrostu wartości (o 63,2%) inwestycji długoterminowych w nieruchomości (wzrost ilości zawartych umów) do poziomu 27 639 tys. zł (wartość rynkowa portfela nieruchomości skorygowana o obciążenie nieruchomości prawem dożywocia) na koniec III kw. 2013 r. w stosunku do 16 935 tys. zł. na koniec III kw. roku poprzedniego. Wartość rynkowa nieruchomości bez uwzględniania obciążenia prawem dożywocia przekraczała 42 mln zł na koniec III kwartału 2013 r. w stosunku do 26 mln na koniec III kwartału 2012 r.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za III kwartał 2013 r.2. Realizacja celów emisji

W listopadzie 2013 r. grupa kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 3,00 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,00 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,00 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 57,00 tys. zł.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.11.2013 r. do 30.11.2013 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport kwartalny nr 37/2013 z dnia 14-11-2013 r. - Fundusz Hipoteczny Dom S.A. - Raport za III kwartał 2013 r.

• Raport bieżący nr 38/2013 z dnia 14-11-2013 r. - Raport miesięczny za październik 2013

• Raport bieżący nr 39/2013 z dnia 22-11-2013 r. - Podpisanie istotnej umowy wekslowej

• Raport bieżący nr 40/2013 z dnia 25-11-2013 r. - Podpisanie z Autoryzowanym Doradcą umowy o doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych

• Raport bieżący nr 41/2013 z dnia 29-11-2013 r. - Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą o doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.4. Kalendarz inwestora dotyczący grudnia 2013 r.


Do 14.01.2014 r. - publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2013 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »