Reklama

VISION (VIV): Raport miesięczny za listopad 2014 r. - raport 36

VIRTUAL VISION S.A. („Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2014 r. zawierający:


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,

Reklama


IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.I.

W okresie sprawozdawczym, do dnia opublikowania niniejszego raportu, Emitent dokonał emisji i doprowadził do objęcia 120 obligacji serii B, o wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy zł) każda, czyli łącznie na sumę 12.000.000 zł (słownie: dwunastu milionów zł), dokonując jednocześnie zakupu 100% akcji EURODENTAL S.A., podmiotu medycznego z pięcioma klinikami dentystycznymi.


Emitent zawarł z RODERYK INVEST LTD i z czterema innymi podmiotami szereg umów zapewniających nabycie przez EURODENTAL S.A. wszystkich części zorganizowanego przedsiębiorstwa Eurodental.

Opis zawartych transakcji znajduje się poniżej:


Emitent nie dokonał nowej emisji 8.000.000 akcji, ani nie dokonał zapłaty sumy 8.000.000 zł w gotówce, w terminie do 31 października 2014, (o możliwości takiej Emitent informował we wcześniejszych okresach sprawozdawczych) natomiast, zgodnie z postanowieniami Artykułu 1 punkt (3) Aneksu/ Umowy zawartego 27 czerwca 2014 r. do Umowy zawartej w dniu 26 lutego 2014, po odstąpieniu przez RODERYK INVEST LTD od Umowy sprzedaży (zawartej w dniu 27 czerwca 2014 r ) na rzecz Emitenta 100% EURODENTAL Sp. z o. o, zawarł on z Emitentem umowę nabycia 10 000 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A, o wartości nominalnej PLN 0,01 (jeden grosz) każda, (od nr 00 000 001 do nr 10 000 000) wyemitowanych przez EURODENTAL S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% kapitału zakładowego, wynoszącego 100 000 zł (słownie sto tysięcy złotych), za cenę 0,01 PLN (jeden grosz) za każdą akcję, tj. za łączną cenę 100 000 PLN (sto tysięcy złotych) (Cena). Cena ta może ulec zmianie, jeżeli w ciągu kwartału po podpisaniu umowy z dnia 31 października 2014 roku, podmioty powiązane z RODERYK INVEST LTD dokonają wniesienia do EURODENTAL S.A. części składających się na zorganizowane przedsiębiorstwo stomatologiczne EURODENTAL (w szczególności pięć przychodni stomatologicznych w Warszawie i okolicach).


Jednocześnie Emitent zawarł z RODERYK INVEST LTD i z czterema innymi podmiotami szereg umów, łącznie z umowami o objęciu łącznie 120 (stu dwudziestu) obligacji VIRTUAL VISION S.A. w cenie 100.000 (stu tysięcy ) zł każda, których opłacenie, w trybie wzajemnego potrącenia wierzytelności, zapewniło nabycie przez EURODENTAL S.A. wszystkich części zorganizowanego przedsiębiorstwa Eurodental.


Stomatologiczna działalność usługowa, prowadzona dotychczas przez EURODENTAL Sp. z o.o., od dnia 4-go grudnia 2014 jest prowadzona przez EURODENTAL S.A. w pięciu przychodniach na terenie Warszawy: tj. przy ul. Andersa 15, ul. Śniadeckich 12/16, ul. Nowowiejskiej 37, ul. Kasprowicza 119 i ul. Warszawskiej 22 (Konstancin).


Dnia 4 grudnia odbyło się nadzwyczajne walnego zgromadzenie Emitenta, a treść podjętych uchwał została opublikowana w raporcie bieżącym w dniu 4 grudnia 2014 roku.


Zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 4 grudnia 2014 r., działalność Emitenta została rozszerzona o następujące obszary, które zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności określa się jako:

- PKD 64.2 – Działalność holdingów finansowych,

- PKD 70.1 – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.


Dnia 4 grudnia Emitent zawarł z RODERYK INVEST LTD umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów w spółce MIKA Sp. z o.o., a następnie Emitent przeniósł na rzecz MIKA Sp. z o.o. zorganizowane przedsiębiorstwo prowadzące laboratorium protetyczne o wartości 1,5 mln złotych.


Planowane otwarcie nowych placówek dentystycznych spółki EURODENTAL S.A. na ternie całego kraju pozwoli na znaczny rozwój laboratorium protetycznego, które w ramach rozszerzonej działalności będzie świadczyło usługi nie tylko na wewnętrzne potrzeby sieci Eurodentalu, ale również na rzecz dla innych gabinetów lekarskich.

Realizując cel ekspansji zagranicznej, planowane jest utworzenie za granicą oddziału akwizycji i adaptacji prac laboratoryjnych.


Celem zakończenia procesu konsolidacji podmiotów z grupy EURODENTAL, Emitent w dniu 4 grudnia 2014 r. przeniósł na rzecz EURODENTAL S.A. zorganizowaną część przedsiębiorstwa o wartości 900.000 zł.


W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą usługi księgowe, kadrowo-płacowe, wartości niematerialne i prawne wynikające z podpisanych kontraktów i prawa z tytułu umów z zatrudnionym personelem.


Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpiło na koniec dnia pracy 4 grudnia 2014 roku i od tego momentu EURODENTAL S.A. prowadzi działalność medyczną w swoich pięciu placówkach dentystycznych.II.

W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał następujące raporty za pośrednictwem systemu EBI:


2014-11-26 bieżący 32/2014 Informacja o nałożeniu obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności,


2014-11-14 bieżący 31/2014 Raport miesięczny za październik 2014 r.,


2014-11-08 bieżący 29/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 grudnia 2014 roku,


2014-11-01 bieżący 28/2014 Zawarcie istotnej umowy,


2014-11-01 bieżący 27/2014 Raport po emisji obligacji serii B.


III.

Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.


IV. Kalendarz Inwestora

Brak.


Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »