Reklama

PHARMENA (PHR): Raport miesięczny za listopad 2016 - raport 44

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za listopad 2016 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, w listopadzie 2016 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


Emitent w dniu 14 listopada 2016 r. opublikował raport za III kwartał 2016 r. zawierający wybrane dane finansowe jednostkowe, jak i skonsolidowane.

Emitent od 2014 r. dokonał zmiany w prezentacji przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą dermokosmetyków polegającej na zmianie alokacji części kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu. Obecnie wszystkie koszty związane ze sprzedażą dermokosmetyków (w tym m.in. wynagrodzenia przedstawicieli medycznych) prezentowane są w rachunku zysków i strat w pozycji koszty sprzedaży. Natomiast w pozycji koszty ogólnego zarządu znajdują się wyłącznie koszty związane z wynagrodzeniem zarządu, kosztami wynajmu i utrzymania biura, opłatami patentowymi, kosztami związanymi z pozostałymi liniami biznesowymi (tj. z projektem leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA oraz z suplementem diety 1-MNA) oraz inne koszty związane z ogólną działalnością Emitenta. Nowy sposób prezentacji ma na celu przedstawianie wyników finansowych w podziale na poszczególne linie biznesowe Emitenta.

Reklama

W III kwartale 2016 r. Spółka osiągnęła przychody na poziomie o 4,91% niższym, niż w III kw. 2015 r., na co miała wpływ brak sprzedaży exportowej (private label) do kontrahenta z siedzibą w Monaco, która miała miejsce w III kw. 2015 r.. Natomiast sprzedaż krajowa wzrosła o ok. 3%. Istotny wpływ na wzrost zysku na sprzedaży i zysku na pozostałych pozycjach rachunku zysków i strat oraz na wyższą rentowność w III kwartale 2016 r. osiągniętą na poszczególnych pozycjach rachunku zysków i strat, miały niższe koszty sprzedaży w odniesieniu do III kw. 2015 r..

Działalność Grupy Kapitałowej w obszarze badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA oraz w obszarze wdrożenia na rynek suplementu diety (opartego na 1-MNA) generuje obecnie wyłącznie koszty, które są znaczącym wydatkiem z punktu widzenia pozycji finansowej Grupy Kapitałowej i w konsekwencji powodują, że Grupa Kapitałowa na poziomie skonsolidowanym wykazuje ujemną rentowność. W przypadku komercjalizacji leku przeciwmiażdżycowego oraz wdrożenia do sprzedaży suplementu diety obszary te będą generować znaczące przychody, które mogą mieć istotny pozytywny wpływ na wyniki finansowe i sytuację majątkową Grupy Kapitałowej.

W III kwartale 2016 r. wpływ na spadek przychodów osiąganych przez Grupę Kapitałową Emitenta miała brak sprzedaży exportowej (private label) do kontrahenta z siedzibą w Monaco, która miała miejsce w III kw. 2015 r..

Ze względu na fakt, iż na poziomie jednostkowym, pomimo przeprowadzonych akcji marketingowych w II i III kwartale 2016 r. nie udało się w okresie pierwszych kwartałów 2016 r. osiągnąć poziomu sprzedaży z porównywalnego okresu w 2015 r., to Grupa Kapitałowa Emitenta wykazała narastająco za trzy pierwsze kwartały 2016 r. wyższą stratę z działalności operacyjnej, niż w analogicznym okresie 2015 r.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za III kwartał 2016 r.


W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.

W obszarze prac nad suplementem diety 1-MNA w raportowanym okresie miały miejsce następujące zdarzenia:

Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do Strategii Spółki na lata 2012-2015, opublikowanej w systemie EBI w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 13.04.2012 r. oraz komunikatu dotyczącego przekazania do EFSA uzupełnienia dokumentacji dot. wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności, opublikowanego w systemie ESPI w raporcie bieżącym nr 13/2016 z 20.10.2016 r., informuje, że. Spółka otrzymała z Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) informację, że po zapoznaniu się przez EFSA z przesłanym przez Emitenta w dniu 20 października 2016 r. uzupełnieniem dokumentacji dotyczącej wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności ocena formalna wniosku została zakończona. Rozpoczyna się obecnie ocena merytoryczna wniosku, która zgodnie z informacją otrzymaną od EFSA ma zostać zakończona najpóźniej do 30 kwietnia 2017 r.

Spółka po otrzymaniu dalszych informacjach dotyczących procesu autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności, niezwłocznie przekaże w raporcie bieżącym tę informację.

Suplement diety zawierający 1-MNA będzie innowacyjnym produktem posiadającym zdolność do wpływania na biomarkery ryzyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz do stymulowania produkcji endogennej naturalnej prostacykliny. Niski poziom prostacykliny w organizmie zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy. Badania wykazały, że stężenie endogennego 1-MNA w organizmie człowieka maleje wraz z wiekiem. Dzięki suplementacji diety 1-MNA można wpływać na poziom 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny ograniczając ryzyko powstania miażdżycy.

Pozytywne przeprowadzenie procesu autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności, zgodnie z przepisami art. 4 Rozporządzenia 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r., umożliwi wprowadzenie suplementu diety 1-MNA na rynki krajów Unii Europejskiej.


Ponadto, w listopadzie 2016 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.2. Realizacja celów emisji

W listopadzie 2016 r. Pharmena S.A. nie wydatkowała bezpośrednio środków pieniężnych na cele emisyjne. Natomiast w omawianym miesiącu spółka zależna Cortria Corporation wydatkowała środki głównie na działalność operacyjną.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.11.2016 r. do 30.11.2016 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 41/2016 z dnia 14-11-2016 r. – Raport miesięczny za październik 2016

• Raport bieżący nr 42/2016 z dnia 14-11-2016 r. – PHARMENA S.A. - Raport za III kwartał 2016 r.


W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 14-11-2016 r. – Uzupełnienie dokumentacji dot. wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności


4. Kalendarz inwestora dotyczący grudnia 2016 r.

Do 14.01.2017 r. - publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2016 r.Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Palka - Prezes Zarządu
Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »